back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Mária Szeitzné-Szabó
Uprava za procjenu rizika porijeklom iz hrane
Nacionalni ured za sigurnost prehrambenog lanca (NEBIH), Mađarska

Dr. sc. Mária Szeitzné-Szabó je diplomirala na medicinskom fakultetu i magistrirala na području javnog zdravstva i epidemiologije, koje uključuje sigurnost hrane i prehranu. Doktorirala je 2007. godine na području procjene rizika. Dr. sc. Szeitzné-Szabó je u profesionalnom životu stekla široko iskustvo u području sigurnosti hrane, koje uključuje bolesti koje se prenose hranom, analize opasnosti i rizike porijeklom iz hrane.
Od 2005. do 2012. godine bila je ravnatelj Mađarskog ureda za sigurnost hrane. Nakon reorganizacije ureda, radi u Upravi za procjenu rizika porijeklom iz hrane Nacionalnog ureda za sigurnost prehrambenog lanca (NEBIH).
Od osnivanja Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), članica je njenog Savjetodavnog vijeća (Advisory Forum)i mađarski predstavnik u EFSA-inoj mreži za rizike u nastajanju (Emerging Risks Network).

Preporučite nas: