Sara Mikrut Vunjak, dipl. iur.
Viša stručna savjetnica za komunikacije i odnose s javnošću
Ured ravnatelja
Hrvatska agencija za hranu (HAH)

07/06/2015
Opširnije