Monika Matt dr. med. vet.
Viša stručna savjetnica
Odjel za podatke, statistiku i integrativnu procjenu rizika
Austrijska agencija za zdravlje i sigurnost hrane (AGES)

03/06/2015
Opširnije