Dr. sc. Max Hansen
Viši stručni savjetnik
Odjel za procjenu rizika i prehranu
Nacionalni institut za hranu, Tehničko sveučilište u Danskoj (DTU)

03/06/2015
Opširnije