back to top

Istaknute vijesti

Centar za sigurnost hrane objavio Znanstveno izvješće o rezultatima pilot projekta Epidemijski proljev svinja: proširenost bolesti i genomika izolata

31/01/2019

Centar za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu proveo je, u suradnji s Hrvatskim veterinarskim institutom, pilot projekt Epidemijski proljev svinja: proširenost bolesti i genomika izolata. Rezultati ovog projekta iznimno su značajni jer proširuju spoznaje o pojavnosti izloženosti virusu epidemijskog proljeva svinja (EPS), ne samo u Osječko-baranjskoj, nego i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Rezultati genomike potvrdili su da prvi dokazani izolat u RH pripada skupini INDEL virusa EPS.

Opširnije

Centar za sigurnost hrane objavio Stručno izvješće o pregledu dostupnih rezultata mikrobiološke pretrage hrane koju uzorkuju subjekti u poslovanju hranom u okviru svojih planova samokontrole

29/01/2019

Centar za sigurnost hrane objavio je Stručno izvješće o pregledu dostupnih rezultata mikrobiološke pretrage hrane koju uzorkuju subjekti u poslovanju hranom u okviru svojih planova samokontrole, koje je ukazalo na potrebu daljnjeg kontinuiranog praćenja njihovih rezultata uzorkovanja, kako bi se napravile procjene rizika i donijeli planovi uzorkovanja, odnosno korigirali postojeći planovi, s ciljem osiguranja veće pouzdanosti proizvodnog procesa.

Opširnije

U Centru za sigurnost hrane održan trening „Srdačno, hrana“

25/01/2019

Centar za informiranje i edukaciju potrošača (CEIP) provodi projekt „Globalni pristup učenju o stvaranju otpada iz hrane“ koji sufinanciraju Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu projekta, CEIP održava treninge „Srdačno, hrana“ u radnim sredinama. Cilj treninga je promijeniti svakodnevne navike potrošnje i konzumacije hrane kako bi smanjili stvaranje otpada od hrane.

Opširnije

Centar za sigurnost hrane je objavio Znanstveno mišljenje o policikličnim aromatskim ugljikovodicima (PAHovima) u hrani

22/01/2019

Centar za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu je na vlastitu inicijativu izradio procjenu izloženosti policikličkim aromatskim ugljikovodicima (PAH-ovima), koja je pokazala kako zabrinutost zbog unosa PAH-ova kroz promatrane grupe hrane za odraslu populaciju u RH ne postoji.

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH – eng., Polycyclic aromatic hydrocarbons) su organski spojevi koji nastaju izgaranjem organske tvari tijekom različitih industrijskih procesa i u domaćinstvu, a građeni su od dva ili više aromatskih prstenova. Prisutni su u okolišu (zrak, voda, tlo) i u hrani. U hranu dospijevaju zagađenjem okoliša ili nastaju tijekom njezinog procesiranja. Dimljenje, sušenje, pečenje i prženje hrane također su neki od načina procesiranja hrane tijekom kojih nastaju značajne količine PAH-ova.

Opširnije

Započelo prvo Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama djece

17/01/2019

Centar za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu poslao je pozive za sudjelovanje u prvom Nacionalnom istraživanju o prehrambenim navikama dojenčadi, male djece i djece uzrasta 3 do 9 godina. Anketiranje započinje tijekom ovog mjeseca te će se provesti na 1860 nasumično odabrane djece diljem Republike Hrvatske.

Prikupljeni podaci, osim za procjenu rizika, moći će se koristiti kao osnova za planiranje prehrane, procjenu zdravstvenog statusa populacije, trendova i navika po pitanju konzumacije hrane, načina života te tjelesne aktivnosti i biti će na raspolaganju akademskoj zajednici, industriji i potrošačima.

Opširnije

Smanjite bacanje hrane u vrijeme blagdana!

24/12/2018

U blagdansko vrijeme na našim se stolovima obično nađe obilje hrane. Često i puno više nego što nam doista treba. Većina onoga što smo pripremili u žaru blagdanskog veselja, nažalost se ne pojede i završi kao otpad. Kako bi u ovo blagdansko vrijeme smanjili količinu hrane koja se baca, treba slijediti naputke kako učinkovito iskoristiti hranu koja nam je na raspolaganju, od trenutka kupnje pa sve do iskorištavanja ostataka već pripremljene hrane.

Opširnije