back to top

EFSA: enzootska leukoza goveda

Saturday July 18th, 2015 8:51

EFSA-in Znanstveni odbor za zdravlje i dobrobit životinja (AHAW) donio je Znanstveno mišljenje o enzootskoj leukozi goveda (ELG), bolesti koju uzrokuje virus enzootske leukoze goveda.

Broj životinja koje su oboljele ili uginule od ELG-a u Europskoj uniji trenutno je zanemariv. Tijekom zadnjih 6 godina prijavljeno je samo 35 slučajeva limfoma u svim zemalja članica EU. Stoga se može reći kako je trenutni utjecaj bolesti na poljoprivrednu proizvodnju u zemljama članicama EU zanemariv.

Glavni načini prijenosa ELG-a su putem kolostruma i mlijeka, s krave na tele, te bliski kontakt koji omogućuje prijenos zaraženih limfocita (kao što je odstranjivanje rogova i korištenje pribora koji nije sterilan prilikom davanja injekcija). Prijenos između stada gotovo je u potpunosti uzrokovan uvođenjem zaraženih životinja u stado.

Pridržavanje strogih zdravstveno sanitarnih mjera kod gospodarenja mliječnim stadima može dovesti do određenog smanjenja rasprostranjenosti bolesti unutar stada, ali neće ukloniti infekcije. Stoga je uklanjanje zaraženih životinja jedina održiva i dugoročna metoda za postizanje stada slobodnog od ELG.

Prilikom razmatranja načina kontrole bolesti raspravljalo se i o mogućem riziku za zdravlje ljudi, međutim, ne postoje jednoznačni dokazi o ulozi virusa ELG-a u razvoju bolesti kod ljudi ili u pojavi raka.

Kriteriji za zadržavanje statusa zemlje slobodne od ELG-a znatno se razlikuju između OIE i EU. OIE propisuje serološko testiranje, dok EU traži samo nadzor limfoma.

Znanstveno mišljenje u cijelosti pročitajte ovdje.

Ostale dokumente koje je donio EFSA-in Znanstveni odbor za zdravlje i dobrobit životinja (AHAW) možete pogledati na linku.

Preporučite nas: