back to top

7. Međunarodna ljetna škola procjene rizika i komunikacije o riziku u području sigurnosti hrane
25. lipnja – 6. srpnja 2018.
Tečaj Sigurnost hrane i upravljanje rizikom
9. – 11. srpnja 2018.
Berlin

Wednesday January 3rd, 2018 9:46

Sorry, this entry is only available in english.

Preporučite nas: