back to top

EFSA savjetuje o kvarenju mesa tijekom pohrane i prijevoza

EFSA savjetuje o kvarenju mesa tijekom pohrane i prijevoza

05/07/2016 9:44

EFSA je procijenila utjecaj vremena i temperature na rast bakterija koje uzrokuju kvarenje u svježem goveđem, svinjskom i janjećem mesu te mesu peradi. EFSA-ini stručnjaci koristili su predviđajući model kako bi usporedili rast bakterija uzročnika kvarenja s rastom bakterija uzročnika bolesti (patogenih bakterija), te su zaključili da bakterije uzročnici kvarenja rastu mnogo brže u jednakim uvjetima.

EFSA je već prije obavijestila o utjecaju promjene ovih parametra (vrijeme i temperatura) na sigurnost mesa te je iznijela nekoliko različitih scenarija kojim bi se osigurala sigurnost mesa tijekom pohrane i prijevoza. Zatim je Europska komisija zatražila od EFSA-e da razmotri utjecaje koje bi ti scenariji mogli imati na rast bakterija uzročnika kvarenja mesa.

Kada bi se samo razmatrala sigurnost, donositelji odluka imali bi više različitih opcija koje bi mogli odabrati. No, scenariji koji su prihvatljivi u smislu sigurnosti, možda nisu prihvatljivi u smislu kvalitete“ napominje dr. sc. Marta Hugas, voditeljica EFSA-inog Odjela za biološke opasnosti i kontaminante.

Stručnjaci, također navode da učinkovite higijenske mjere tijekom klanja i obrade uvelike pomažu u kontroli kontaminacije bakterijama koje uzrokuju kvarenje mesa.

Važeći zakonski propis zahtijeva da se trupovi ohlade do temperature ne više od 7 °C i da se ta temperatura održava do njihovog rasijecanja. Europska komisija želi revidirati taj propis kako bi industriji omogućila veću fleksibilnost te je iz tog razloga zatražila od EFSA-e znanstveni savjet sa stajališta sigurnosti i kvalitete.

Detaljnije informacije pročitajte na web stranici EFSA-e.

Preporučite nas: