English
Naslovna > O HAH-u > Znanstveni odbori
Znanstveni odbori

ODBOR ZA PREHRANU, ALERGENE, NOVU HRANU I HRANU ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE


ODBOR ZA BIOLOŠKE OPASNOSTI


ODBOR ZA KEMIJSKE OPASNOSTI


ODBOR ZA ZDRAVLJE I DOBROBIT ŽIVOTINJA


ODBOR ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA SADRŽI GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME