English
Naslovna > O HAH-u > Znanstveni odbori > Odbor za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO
Znanstveni odbori

Odbor za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO

Prof. dr.sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb, predsjednik ZO

Prof. dr.sc. Ivan Krešimir Svetec, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb

Prof. dr.sc. Hrvoje Fulgosi, Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb

Doc. dr.sc. Donatella Verbanac, Medicinski fakultet, Zagreb

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Poljoprivredni fakultet, Osijek


Koordinator Odbora
Dr. sc. Sanja Miloš, dipl. ing. poljoprivrede, Hrvatska agencija za hranu

Odbor za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO bavi se pitanjima definiranima EU Direktivom 1829/2003  o stavljanju na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje na nacionalnoj razini. Pojam „stavljanje na tržište” odnosi se na držanje hrane ili hrane za životinje u svrhu prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili bilo koji drugi oblik prijenosa, bilo bez naplate ili uz naplatu, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve.
Prilikom postupka odobrenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje Odbor za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO na zahtjev nadležnog tijela izrađuje znanstveno mišljenje temeljem prethodno provedene procjene rizika.
Odbor se može baviti i izradom znanstvenih studija, razvojem i primjenom jedinstvenih metodologija iz djelokruga svog rada, kao i pružanjem stručne i tehničke pomoći nadležnim tijelima ili na zahtjev trećih zainteresiranih strana.


Sažeci zapisnika sa sjednica ZO:

Sažetak zapisnika s 1. sjednice ZO za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO

Sažetak zapisnika s 2. sjednice ZO za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO

Znanstveni odbori Hrvatske agencije za hranu

ODBOR ZA PREHRANU, ALERGENE, NOVU HRANU I HRANU ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE

ODBOR ZA BIOLOŠKE OPASNOSTI

ODBOR ZA KEMIJSKE OPASNOSTI

ODBOR ZA ZDRAVLJE I DOBROBIT ŽIVOTINJA

ODBOR ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA SADRŽI GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME