English
Nepostoji stranica odbor_kemijske.php
Znanstveni odbori

Odbor za kemijske opasnosti

Prof.dr.sc. Jasna Bošnir, Zavod za javno zdravstvo, „Andrija Štampar“, predsjednica ZO

Prof. dr.sc. Tomislav Klapec,  Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek

Izv. Prof.dr.sc. Helga Medić, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb

Doc. dr. sc. Jelka Pleadin, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Doc.dr.sc. Zdravko Špirić, Institut za primijenjenu ekologiju „Oikon“, Zagreb

 

Koordinator Odbora
Danijela Stražanac, dipl.ing.preh.teh ., Hrvatska agencija za hranu

Hrvatska agencija za hranu u znanstvenom odboru za kemijske opasnosti okupila je znanstvenike i stručnjake iz područja sigurnosti hrane, koji su visokokvalificirani za izradu procjene rizika od kemijskim opasnostima u hrani. U okviru svoje djelatnosti, znanstveni odbor za kemijske opasnosti, koji je kao takav multidisciplinaran, obuhvaća neka od sljedećih polja:

  • kemija : organska, anorganska, analitička, kemijski spojevi u proizvodnji hrane koji su namjerno dodani (kao npr. prehrambeni aditivi) ili kao kontaminanti
  • procjena izloženosti : analiza studija o prehrambenim navikama
  • toksikologija : apsorpcija, distribucija, metabolizam i izlučivanje kemijskih supstanci iz organizma (toksikokinetika i toksikodinamika), sub-kronična i kronična toksičnost, genotoksičnost i mutagenost, razvojna i reproduktivna toksičnost, karcinogenost, alergije i imunotoksičnosti
  • toksikološka ispitivanja na eksperimentalnim životinjama : tumačenje toksičnih učinaka kemijskih kontaminanata u studijama na životinjama
  • epidemiologija : biomarkeri

Znanstveni odbor za kemijske opasnosti svojim radom uvelike pomaže upravitelju rizikom (nadležnim ministarstvima) u donošenju odluka koje se tiču promjena legislative, provođenja edukativnih akcija, zaštite potrošača i slično.

 

Sažeci zapisnika sa sjednica ZO:

Sažetak zapisnika s 1. sjednice ZO za kemijske opasnosti

Znanstveni odbori Hrvatske agencije za hranu

ODBOR ZA PREHRANU, ALERGENE, NOVU HRANU I HRANU ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE

ODBOR ZA BIOLOŠKE OPASNOSTI

ODBOR ZA KEMIJSKE OPASNOSTI

ODBOR ZA ZDRAVLJE I DOBROBIT ŽIVOTINJA

ODBOR ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA SADRŽI GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME