English
Naslovna > O HAH-u > Znanstveni odbori > Odbor za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti
Znanstveni odbori

Odbor za biološke opasnosti

Prof.dr.sc. Lidija Kozačinski, Veterinarski fakultet, Zagreb, predsjednica ZO

Doc. dr.sc. Andrea Humski, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Dr.sc. Andrea Benussi Skukan, Centar za kontrolu namirnica-Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb

Dr.sc. Relja Beck, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Dr. sc. Ivančica Kovaček, Zavod za javno zdravstvo „Andrija Štampar“, Zagreb

 

Koordinator Odbora
Dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet., Hrvatska agencija za hranu

Znanstveni odbor za biološke opasnosti bavi se biološkim opasnostima iz područja sigurnost hrane i bolestima koje se prenose hranom. U okviru svoje djelatnosti obuhvaća zoonoze koje se prenose hranom, spongiformne encefalopatije (BSE/TSE), mikrobiologiju i higijenu hrane te ostala bliska područja.

 

Sažeci zapisnika sa sjednica ZO:

Sažetak zapisnika s 1. sjednice ZO za biološke opasnosti

Sažetak zapisnika s 2. sjednice ZO za biološke opasnosti

Znanstveni odbori Hrvatske agencije za hranu

ODBOR ZA PREHRANU, ALERGENE, NOVU HRANU I HRANU ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE

ODBOR ZA BIOLOŠKE OPASNOSTI

ODBOR ZA KEMIJSKE OPASNOSTI

ODBOR ZA ZDRAVLJE I DOBROBIT ŽIVOTINJA

ODBOR ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA SADRŽI GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME