English
PROJEKTI

Projekti u području sigurnosti hrane u kojima je Hrvatska agencija za hranu dionik

 

 FP7 Total Diet Study Exposure (KBBE.2011.2.4-02) je kolaborativni projekt financiran od strane Europske komisije iz područja: „Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija - 2.2.4 Kvaliteta i sigurnost hrane"

 

 

AGRI-CONTO-CLEEN – Agricultural Contribution Towards Clean Environment and Healthy agri-conto-cleenFood  (Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani) je projekt u okviru IPA II Prekograničnog programa Hrvatska –Srbija. Projekt je započeo u travnju 2013. godine, a ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca.    

                                        

 

ECOTOP – Understanding and educating of ECOTOURISM through cross-border ecotopcooperation   (Podizanje svijesti i edukacija o EKOTURIZMU putem prekogranične suradnje) je projekt u okviru IPA  Prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska. Projekt je započeo u listopadu 2013. godine, a ukupno trajanje projekta je 12 mjeseca.  

 

 

Projekti u području sigurnosti hrane koje Hrvatska agencija za hranu podržava

 

 FP7 EU projekt pod nazivom PROMISE- "Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise" započeo je početkom 2012. godine a provedba će se odvijati tijekom tri godine.

 

 

BASELINE je projekt financiran od strane Europske unije, a cilj mu je osigurati usklađene i validirane strategije uzorkovanja, strukturirane prema Međunarodnim standardima (npr. ISO), koje bi služile kao potpora europskoj politici u sigurnost hrane i bile pogodne za proizvođače hrane. Baseline projekt završen je 31.11.2013.
Na službenoj stranici (http://www.baselineeurope.eu/) možete naći sve potrebne informacije o planu, tijeku i konačnim rezultatima projekta.