English
FP7 projekt -“Protection of consumers by microbial risk mitigation
through combating segregation of expertise” (PROMISE)

FP7 EU projekt pod nazivom PROMISE- “Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise” započeo je početkom 2012. godine a provedba će se odvijati tijekom tri godine.

Glavni cilj projekta je procjena rizika i zaštita zdravlja ljudi od zoonoza porijeklom iz ilegalno uvezene hrane. Projekt će obuhvatiti sakupljanje uzoraka hrane sa različitih graničnih prijelaza (morske, kopnene te zračne luke) u 10 zemalja. U projektu sudjeluje ukupno 20 institucija iz 14 zemalja Europe. Cilj je, osim znanstvenih spoznaja o opasnostima od ilegalno uvezene hrane, i uspostaviti bolju suradnju između novih država članica, starih „EU 15“ članica te zemalja u postupku pridruživanja. Osim zajedničkog rješavanja znanstvenih zadataka, cilj je i prijenos znanja i osposobljavanje mlađih istraživača te širenje informacije o ovoj temi među potrošačima.
Partner iz Hrvatske je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a voditeljica hrvatskog tima je prof. dr.sc. Estella Prukner – Radovčić. Ministarstvo poljoprivrede – Uprava veterinarstva, prepoznala je važnost ovog projekta te se aktivno uključila u njegovu provedbu. Tako se u suradnji sa Ministarstvom financija, Carinskom upravom, provodi prikupljanje uzoraka hrane životinjskog podrijetla koja se na graničnim veterinarskim postajama Republike Hrvatske zatekne u ilegalnom prometu iz trećih zemalja. Predviđeno je da prikupljanje uzoraka za provedbu PROMISE projekta na graničnim veterinarskim postajama Republike Hrvatske traje od 1. 11. 2012. do 30. 06. 2013. godine, nakon čega će se prikupljeni podaci o izdvojenim patogenim bakterijama detaljno obraditi.

Sve dodatne informacije o međunarodnom FP7 projektu PROMISE mogu se naći na sljedećim  web stranicama:
http://www.rtd-services.com/promise/index.html  
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=12494404