English
IPA projekt
Understanding and educating of ECOTOURISM through cross-border cooperation (ECOTOP)

ecotopECOTOP – Understanding and educating of ECOTOURISM through cross-border cooperation   (Podizanje svijesti i edukacija o EKOTURIZMU putem prekogranične suradnje ) je projekt u okviru IPA  Prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska. Projekt je započeo u listopadu 2013. godine, a ukupno trajanje projekta je 12 mjeseca.  
 

 Glavni nositelj IPA projekta „Podizanje svijesti i obrazovanje o ekoturizmu kroz prekograničnu suradnju“ identifikacijskog broja: IPA HUHR/1101/2.2.1/0010 je Gospodarska i industrijska komora Zala županije u Mađarskoj. Sa mađarske strane projektni parneri su Gospodarka i industrijska komora Somogy županije i Kapošvarsko sveučilište,  dok su sa hrvatske strane partneri na projektu Visoko gospodarsko učilište Križevci i Hrvatska agencija za hranu ima ulogu partnera.

Glavni cilj projekta ECOTOP je uspostava dugotrajne suradnje između mađarskih i hrvatskih obrazovnih i drugih institucija sa ciljem podizanja svijesti i popularizaciji ekoturizma te razvoj edukativnih programa i baza podataka za efikasnu podršku ekoturizmu kao gospodarskoj grani.  

Posebni ciljevi projekta su:

  • prijenos znanja sa ciljem da instrumenti edukacija odraslih na polju ekoturizma postanu samodostatni,
  • organiziranje studijskih putovanja i kreiranje web stranice radi prikupljanja i širenja informacija o dobrim praksama i iskustvima u ekoturizmu, posebno u edukaciji odraslih,
  • razvoj održivog ekoturističkog edukacijskog programa te prijenos znanja o edukaciji odraslih


Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 230.000 €.
Više o projektu pročitajte na http://ecotop.ke.hu/index.php/hu/