English
Javna nabava

 

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatska agencija za hranu kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona. 

Izjava o sprječavanju sukoba interesaPLAN NABAVE  
Sukladno članku 20. stavcima 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.) javni naručitelj Hrvatska agencija za hranu objavljuje Plan nabave.

PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2014. - izmjene i dopune

PLAN NABAVE ZA 2013.

PLAN NABAVE ZA 2012.

 


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.)  javni naručitelj Hrvatska agencija za hranu objavljuje Registar ugovor o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.


Hrvatska agencija za hranu  (HAH) postupajući prema članku 6. Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 330-01/11-02/01, urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. objavljuje

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

2013

2012

2011

2010