English
Naslovna > Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Ostvarivanje prava na pristup informacijama i natječaji

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na temelju čl.13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN,broj 25/13) i članka 24. Statuta Hrvatske agencije za hranu ravnatelj Hrvatske agencije za hranu donio je odluku o imenovanju službenika za informiranje u Hrvatskoj agenciji za hranu

kontakt osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (odluka o imenovanju službenika za informiranje)

Ime i prezime: Višnja Brekalo
Tel:  031/227-640
Fax: 031/227-642
E-mail: vbrekalo@hah.hr
Adresa: I. Gundulića 36b, Osijek

 

Zakon o pravu na pristup informacijama


Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama


Zahtjev za pristup informacijama


Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije


Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Najčešća pitanja


 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 18.a stavak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatske agencije za hranu:

Hrvatska agencija za hranu
Ana Jakovac, službenik za zaštitu osobnih podataka
Tel: 031/ 227-651
Fax: 031/227-652
E-mail: ajakovac@hah.hr