English
Naslovna > O HAH-u > Znanstveni odbori > Odbor za zdravstvenu ispravnost hrane
Znanstveni odbori

Odbor za zdravstvenu ispravnost hrane

mr. sc. Vlatka Vrdoljak- Muheljić - predsjednik odbora, Ministarstvo poljoprivrede

prof. dr. sc. Darko Ropac - zamjenik predsjednika odbora, Medicinski fakultet u Splitu, Split

dr. sc. Andrea Humski, dr. med. vet., Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

prof. dr. sc. Tomislav Klapec, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek

mr. sc. Đana Pahor, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka


Koordinator Odbora
Sandra Bašić, dipl. ing. kem., Hrvatska agencija za hranu

Odbor za zdravstvenu ispravnost hrane bavi se pitanjima kontaminanata u hrani i hrani za životinje, povezanim područjima, nepoželjnim tvarima kao što su prirodni toksini, mikotoksini i rezidue, te drugim nedozvoljenim tvarima koje nisu pokrivene nekim od odbora.

Zapisnici sjednica 2010
Zapisnik 6-2010


Zapisnici sjednica 2009
Zapisnik 5-2009
Zapisnik 4-2009


Zapisnici sjednica 2008
Zapisnik 3-2008
Zapisnik 2-2008
Zapisnik 1-2008
 

Zapisnici sjednica 2005-2006-2007

Ostali znanstveni odbori Hrvatske agencije za hranu

Odbor za prehrambene aditive, arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Odbor  za dodatke i proizvode ili tvari koji se koriste u proizvodnji hrane za životinje

Odbor za biljno zdravstvo, proizvode za zaštitu bilja i njihove ostatke  

Odbor za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO

Odbora za prehranu, alergene i hranu za posebne prehrambene potrebe  

Odbor za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti  

Odbor za zdravlje i dobrobit životinja