English
Naslovna > O HAH-u > Znanstveni odbori > Odbor za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO
Znanstveni odbori

Odbor za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO

prof.dr.sc. Vladimir Mrša - predsjednik odbora,, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

prof.dr.sc. Gordan Lauc - zamjenik predsjednika odbora, Medicinski fakultet , Osijek

dr.sc. Jelena Žafran-Novak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb

dr.sc. Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut, Osijek

dr. sc. Mario Mitak
, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 

Koordinator Odbora
dr. sc. Sanja Miloš , dipl.ing polj. , Hrvatska agencija za hranu

Odbor za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO bavi se pitanjima o genetski modificiranim organizmima definiranima EU Direktivom 2001/18/EC, kao što su mikroorganizmi, biljke i životinje, obzirom na njihovo namjerno puštanje u okoliš, te pitanjima genetski modificirane hrane i hrane za životinje, uključujući njihove produkte.

Zapisnici sjednica 2011
Zapisnik 10-2011
Zapisnik 9-2011

 

Zapisnici sjednica 2010
Zapisnik 8-2010


Zapisnici sjednica 2009
Zapisnik 7-2009
Zapisnik 6-2009


Zapisnici sjednica 2008
Zapisnik 5-2008
Zapisnik 4-2008
Zapisnik 3-2008
Zapisnik 2-2008
Zapisnik 1-2008

Zapisnici sjednica 2005-2006-2007

Ostali znanstveni odbori Hrvatske agencije za hranu

Odbor za prehrambene aditive, arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Odbor  za dodatke i proizvode ili tvari koji se koriste u proizvodnji hrane za životinje

Odbor za biljno zdravstvo, proizvode za zaštitu bilja i njihove ostatke  

Odbora za prehranu, alergene i hranu za posebne prehrambene potrebe  

Odbor za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti  

Odbor za zdravstvenu ispravnost hrane  

Odbor za zdravlje i dobrobit životinja