English
Naslovna > O HAH-u > Znanstveni odbori > Odbor za dodatke i proizvode ili tvari ...
Znanstveni odbori

Odbor za dodatke i proizvode ili tvari koje se koriste u proizvodnji hrane za životinje

prof. dr. sc. Matija Domačinović - predsjednik odbora, Poljoprivredni fakultet, Osijek

dr. sc. Mario Škrivanko - zamjenik predsjednika odbora, Veterinarski zavod , Vinkovci

dr.sc. Jasna Pintar, Agronomski fakultet, Zagreb

prof.dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet , Zagreb

prof. dr. sc. Anđelko Opačak, Poljoprivredni fakultet , Osijek

prof. dr. sc. Darko Grbeša,
Agronomski fakultet, Zagreb

Darko Vidaković, dr. med. vet.
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Koordinator Odbora
Diana Herold, dipl.ing poljoprivrede, Hrvatska agencija za hranu

Odbor za dodatke i proizvode ili tvari koje se koriste u proizvodnji hrane za životinje bavi se pitanjima sigurnosti životinja, radnika sa životinjama te potrošača animalnih proizvoda, pitanjima okoliša, te pitanjima učinkovitosti bioloških i kemijskih tvari/proizvoda namijenjenih za dodavanje u hranu za životinje tj. njihovo korištenje od strane istih.

Zapisnici sjednica 2009
Zapisnik 4-2009

 

Zapisnici sjednica 2008
Zapisnik 3-2008
Zapisnik 2-2008
Zapisnik 1-2008

Zapisnici sjednica 2005-2006-2007

Ostali znanstveni odbori Hrvatske agencije za hranu

Odbor za prehrambene aditive, arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Odbor za biljno zdravstvo, proizvode za zaštitu bilja i njihove ostatke  

Odbor za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO

Odbora za prehranu, alergene i hranu za posebne prehrambene potrebe  

Odbor za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti  

Odbor za zdravstvenu ispravnost hrane  

Odbor za zdravlje i dobrobit životinja