Warning: filesize(): stat failed for /var/www/html/znanstvena-misljenja/Znanstveno-misljenje-o-oznacavanju-prirodne-mineralne-vode-navodom-moze-imati-laksativan-ucinak-i-može-imati-diuretski-ucinak.pdf in /var/www/html/bnc3/classes/app_api.class.php on line 933

Warning: readfile(/var/www/html/znanstvena-misljenja/Znanstveno-misljenje-o-oznacavanju-prirodne-mineralne-vode-navodom-moze-imati-laksativan-ucinak-i-može-imati-diuretski-ucinak.pdf): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/bnc3/classes/app_api.class.php on line 935
Pregled Upisnika | HAPIH CSH

back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno članku 20. Zakona o hrani (Narodne novine broj 18/23) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u okviru svoje djelatnosti daje znanstveno mišljenje na zahtjev ministarstva nadležnog za poljoprivredu, ministarstva nadležnog za zdravstvo i Državnog inspektorata, na vlastitu inicijativu te na zahtjev trećih zainteresiranih strana za njihove potrebe.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja, studija, monitoringa, službenih kontrola, izvješća i rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature. Pri izradi znanstvenih mišljenja primjenjuju se jedinstvene metodologije procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te zdravlja i dobrobiti životinja.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu vodi Upisnik znanstvenih mišljenja temeljem članka 10. Pravilnika o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (Narodne novine broj 130/2009). Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja