back to top

Jela hrvatske baštine

Klikom na pojedinu sliku otvara vam se detaljan opis

RUDARSKA GREBLICA ZAGORSKI ŠTRUKLI KRUH KOLEDO POGAČA LUCIŠĆAK SLAVONSKI KULEN / KULIN SINJSKI ARAMBAŠI POLJIČKI SOPARNIK STAROGROJSKI PAPRENJOK BRAČKI VITALAC SIR IZ MJEŠINE / MIŠINE PAŠKI SIR SIR ŠKRIPAVAC

Pojam nematerijalna kulturna baština obuhvaća: prakse, predstave, izrazi, znanje, vještine, kao i instrumente, predmete, rukotvorine i kulturne prostore koji su povezani s tim, koje zajednice, skupine i, u nekim slučajevima pojedinci, prihvaćaju kao dio svoje kulturne baštine.
Nematerijalnu kulturnu baštinu, koja se prenosi iz generacije u generaciju, zajednice i skupine stalno iznova stvaraju kao reakciju na svoje okruženje, svoje uzajamno djelovanje s prirodom i svoju povijest. Ona im pruža osjećaj identiteta i kontinuiteta te tako promiče poštovanje za kulturnu raznolikost i ljudsku kreativnost. Više o nematerijalnoj kulturnoj baštini pročitajte na http://www.min-kulture.hr/nematerijalna_bastina
Svojstvo kulturnoga dobra, na temelju stručnog vrednovanja i prijedloga Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu utvrđuje Ministarstvo kulture.Slijedeće pripreme i proizvodnje tradicionalnih jela se nalaze na listi nematerijalne kulturne baštine:

Priprema blagdanske pogače lucišćak iz Plemenšćine
Priprema blagdanskog božićnog kruha koledo iz Plemenšćine
Priprema tradicijskog jela sinjski arambaš
Priprema tradicijskog jela soparnik
Priprema tradicijskog jela zagorski domaći štrukli
Pripremanje tradicijskog jela brački vitalac
Umijeće pripreme tradicijske slastice starogrojski paprenjok
Tradicionalna proizvodnja paškog sira
Priprema kolača rudarska greblica
Priprema sira iz mješine s područja Dalmatinske zagore, Velebita i Like
Priprema tradicijskog ličkog sira škripavca
Priprema tradicijskog slavonskog kulena/kulina