Izbornik:
Zakoni

Pravilnici i propisi


Higijena, deklariranje, maksimalne razine, označavanja
Analize, ispitivanja, normativi, standardi
Dodaci prehrani, Hrana za posebne prehrambene potrebe (=dijetetska hrana), Obogaćena hrana
Ekološka proizvodnja
GMO i nova hrana
Meso i mesni proizvodi, ribe i riblji proizvodi, školjkaši, mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, bjelančevinasti proizvodi …
Žitarice, brašno i proizvodi od brašna
Voće i povrće, proizvodi od voća i povrća, gljive
Ulja, masti, margarini
Kakao, čokolade, začini, šećer, kava, med
Sol
Vode, alkoholna pića, bezalkoholna pića, octeni proizvodi, vina i vinogradarstvo
Veterina
Biljno zdravstvo
Hrana za životinje
Laboratoriji
Ostalo

 
 
English
Naslovna > Sigurnost hrane u RH > Zakonska regulativa
Zakonska regulativa
 

 ZAKONI i PRAVILNICI

U nastavku možete pregledati  hrvatsku zakonsku regulativu  iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje. Pretraživati možete pritiskom na tipke  Ctrl + F.

Prijevode pravne stečevine Europske unije, a koji se od 1. srpnja 2014., primjenjuju na Republiku Hrvatsku,  možete preuzeti na Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH, teme vezane sa sigurnost hrane posebno potražite u poglavlju 3. Poljoprivreda  te 15. Zaštita okoliša, potrošača i zdravlja

ZAKONI

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Zakon o akreditaciji

NN 158/03

NN 75/09; NN 56/13

Zakon o biljnom zdravstvu

NN 75/05

NN 55/11  

Zakon o državnom inspektoratu

NN 116/08

 NN 49/11

Zakon o genetski modificiranim organizmima

NN 70/05

NN 137/09; NN 28/13; NN 47/14

Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla

NN 163/03

NN 40/07; NN 14/14

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

NN 81/13

 

Zakon o hrani

NN 81/13

NN 14/14

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe.

NN 39/13


Zakon o informiranju potrošača o hrani

NN 56/13

NN 14/14

Zakon o kemikalijama

NN 18/13

 

Zakon o kontaminantima

NN 39/13

 

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

NN 25/13

NN 41/14

Zakon o mjeriteljstvu

NN 163/03

NN 194/03; NN 111/07

Zakon o morskom ribarstvu

NN 81/13

 

Zakon o normizaciji

NN 80/13

 

Zakon o održivoj uporabi pesticida

NN 14/14  

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

NN 30/09

NN 139/10; NN 14/14

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

 NN 25/09

NN 124/10

Zakon o otrovima
- Lista otrova

NN 27/99

NN 37/99, NN 55/99

Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN 49/11 

 

Zakon o poljoprivredi

NN 149/09

NN 120/12

Zakon o posebnim uvjetima stavljanja brašna na tržište

NN 48/04

NN 130/04; NN 140/05; NN 143/05; NN 83/09; NN 93/13; NN 14/14

Zakon o predmetima opće uporabe

NN 39/13

 

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

NN 39/13

 

Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima

NN 39/13

 

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

NN 41/14

 

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

NN 18/13

NN 47/14

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

NN 80/13

 

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda.
biocidnih pripravak

NN 39/13

NN 47/14

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

NN 148/13  

Zakon provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

NN 80/13

 

 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006

NN 50/12

NN 18/13

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

NN 18/13

NN 47/14

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije

NN 53/08

NN 18/13

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama

NN 81/13

 

Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet

NN 94/13

 

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

NN 80/13

NN 14/14

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

NN 125/13

NN 14/14

Zakon o sanitarnoj inspekciji

NN 113/08

NN 88/10

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN 140/05

NN 35/08; NN 55/11; NN 14/14

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

NN 81/13

NN 14/14

Zakon o stočarstvu

NN 70/97

NN 36/98
NN151/03
NN 132/06

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti

NN158/03

NN 14/14

Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

NN 79/09

NN 124/11

Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja.

NN 39/13

 

Zakon o veterinarstvu

NN 82/13

 NN 148/13

Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima

NN 84/08

  NN 56/13; NN 94/13

Zakon o vinu

NN 96/03

NN 55/11; NN 14/14

Zakon o vodama

NN 153/09

NN 130/11; NN 56/13; NN 14/14

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

NN 56/13

 

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

NN 82/13

NN 14/14

 Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 80/13

NN 14/14

Zakon o zaštiti bilja
(+ popis sredstava za zaštitu bilja 67/02) Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj (84/06)

NN 10/94

NN117/03

Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja (Zakon o zaštiti biljnih sorti)

NN 131/97

NN 62/00; NN 67/08; NN 124/11

Zakon o zaštiti potrošača

NN 79/07

NN 125/07; NN 56/13

Zakon o zaštiti prirode

NN 80/13

 

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

NN 79/07

NN 113/08; NN 43/09

Zakon o zaštiti zraka

NN 130/11

 

Zakon o zaštiti životinja

NN 135/06

 NN 37/13; NN 125/13;

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

NN 1/97

 

PRAVILNICI I PROPISI

Higijena, deklariranje, maksimalne razine, označavanja .... 

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom NN 03/14  

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 86/13

 

Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 69/14  

Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 105/12

 

Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela

NN 25/12

 

Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

NN 29/09

 

Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

NN 46/94

NN 103/00;
NN 117/00;
NN 40/01;
NN 54/05;

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

NN 125/09

NN 31/11

Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

NN 42/96

NN 108/97

Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata

NN 02/05

 

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

NN 23/97

NN 29/97; NN 93/97;
NN 159/98NN 77/01;
NN 22/02; NN 77/03;
NN 82/03; NN 38/04

Ispravak odluke o uvjetima označavanje ambalaže

NN 24/06

 

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom "hrvatski otočni proizvod"

NN 47/07

 

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja

NN 99/07;

NN 74/08; NN 69/09

Pravilnik o brzo smrznutoj hrani

NN 38/08

 

Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju

NN 38/08

 

Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane
Prestaje važiti 12. prosinca 2014. god.

NN 63/11

NN 79/11;NN 90/13

Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada.

NN 26/13

 

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje

NN 72/08

 

Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla

NN 77/08

 

Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom

NN 125/08

NN 55/09; NN 13/10

Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

NN 80/10

NN 111/10; NN 124/12

Pravilnik o usklađenim standardima za analizu određenih rezidua u proizvodima životinjskog podrijetla koji se uvoze iz trećih zemalja

NN 145/08

 

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike

NN 56/13

 

Pravilnik o tržnim standardima određenih proizvoda ribarstva

NN 67/09

 

Pravilnik o smjernicama za određivanje kriterija provedbe revizija na temelju odredbi Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja

NN 69/09

 

Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla

NN 75/09

 

Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet i uvoz određenih proizvoda

NN 81/09

 

Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći

NN 130/09

 

Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

NN 155/13

 

Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla

NN 15/10

 

Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima

NN 15/10

NN 133/10

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

NN 80/13

 

Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost

NN 22/10

 

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009. - 2012.

NN 30/10

 

Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

NN 137/12

NN 59/14

Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

NN 43/10

 

Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

NN 55/10

NN 90/10

NN 109/14

Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet

NN 83/13

 

Pravilnik o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

NN 121/10

 NN 145/11; NN 147/12; NN 141/12

Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE"

NN 18/11

 NN 133/12

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Meso zagorskog purana"

NN 136/11

 

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Varaždinsko zelje"

NN 136/11

 

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Lički krumpir"

NN 136/11

 

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres"

NN 38/12

 

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje"

NN 38/12

 

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Dalmatinski pršut"

NN 40/12

 

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Baranjski kulen"

NN 44/12

 

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Šoltansko maslinovo ulje"

NN 17/15

 

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Krčki pršut"

NN 55/12

 

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Drniški pršut"

NN 55/12

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostatka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

NN 111/12

 

Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Virovitička paprika"

NN 14/13

 

Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani

NN 36/13

 

Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima

NN 39/13

 

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom

NN 62/13

 

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom

NN 62/13

 

 Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji

NN 68/13

 

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Varaždinsko zelje" registriranog oznakom izvornosti

NN 72/13

 

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine

NN 90/13

 

Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda

NN 78/13

 

Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda NN 145/13  
Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007 NN 43/14  
Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 76/14 NN 82/14
Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani NN 144/14  

Analize, ispitivanja, normativi, standardi ....

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi

NN 146/12

 

Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje

NN 38/08

  NN 152/11

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata

NN 70/09

 

Pravilnik o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla

NN 79/08

NN 51/13

Pravilnik o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

NN 138/08

NN 142/12

Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom

NN 137/09

 

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

NN 79/09

NN 93/09; NN 107/09

Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima

NN 80/07

NN 28/11

Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda - Hrvatska autohtona kuhinja

NN 60/11

 

Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu

NN 138/12

 

Pravilnik kojim se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava pred-izvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina

NN 86/11

 

Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća

NN 51/14

 

Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda

NN 43/13

 

Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta

NN 80/13

 

Dodaci prehrani, Hrana za posebne prehrambene potrebe (=dijetetska hrana), Obogaćena hrana

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o dodacima prehrani

NN 126/13

 

Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu

NN 126/13

 

Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase

NN 89/08

 

Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe

NN 100/08

 

 Pravilnik o hrani bez glutena

NN 83/10

 

Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

NN 83/13

 

Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti odredbe Pravilnika o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu »Narodne novine», br. 74/08 i 106/10), u dijelu koji se odnosi na početnu i prijelaznu hranu

NN 122/13

NN 29/14

Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno

NN 160/13  

Ekološka proizvodnja

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda

NN 91/01

NN 10/07

Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 13/02

 

Uredba o ekološkoj mreži

NN 124/13

 

GMO i nova hrana

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3. i 4. razini opasnosti

NN 84/06

 

Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama

NN 84/06

 

Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava

NN 84/06

 

Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu

NN 84/06

 

Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš

NN 136/06

 

Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš

NN 5/07

 

Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš

NN 5/07

 

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže GMO-e

NN 26/10

 

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš

NN 64/07

 

Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama

NN 39/08

  NN 31/13

Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sa sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama

NN 93/08

 

Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama

NN 29/13

 

Pravilnik o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe

NN 110/08

  NN 41/10; NN 31/13

Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

NN 56/13

 

Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa

NN 125/07

 

Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš

NN 133/10

 

Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranog organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama
Ovaj popis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

NN 113/12

 

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima za posebno označavanje nove hrane

NN 118/09

 

Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije

NN 83/13

 

Meso i mesni proizvodi, ribe i riblji proizvodi, školjkaši, mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, bjelančevinasti proizvodi …

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o mesnim proizvodima

NN 131/12

 

Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu

NN 80/07

NN 34/11

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

NN 102/00

NN 74/08

Pravilnik o kakvoći jaja

NN 115/06

NN 69/07, NN 76/08

Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama

NN 154/08

 

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

NN 11/14

NN 20/14, NN 61/14, NN 66/14

Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva

NN 20/09

NN 141/13

Pravilnik o smrznutim desertima

NN 20/09

NN 141/13

Pravilnik o kakvoći proizvoda od srdele

NN 96/09

 

Odluka o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva i nadomjestaka za sir

NN 72/09

NN 102/09

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugošćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju

NN 112/09

 

Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša

NN 118/09

 

Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

NN 82/14

 

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji

NN 110/10

 

Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka

NN 24/13

 

Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva

NN 3/11

 

Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom

NN 32/11

NN 34/11; NN 37/11

Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu

NN 30/12

 

Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi

NN 78/11

NN 67/12

Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša

NN 78/11

 

Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

NN 114/12

NN 15/13; NN 40/13

Odluka o uspostavi programa procjene broja individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze

NN 65/13

 

Pravinik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini NN 29/14  
Pravilnik o malom obalnom ribolovu

NN 29/14

 

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja

NN 132/14

 

Žitarice, brašno i proizvodi od brašna....

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta

NN 78/05

NN 135/09; NN 86/10; NN 72/11

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

NN 142/13

 

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizikalnih i kemijskih analiza za kontrolu kvalitete žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo smrznutih tijesta

NN 28/11

 

Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima

NN 73/05

NN 69/08; NN 141/13

Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu

NN 88/10

NN 93/10; NN 78/11

Pravilnik o načinu i uvjetima postupanja sa skladišnicom za žitarice i industrijsko bilje NN 55/14  
Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva NN 147/14  

Voće i povrće, proizvodi od voća i povrća, gljive..

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

NN 94/11

 

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete proizvoda od voća i povrća

NN 11/11

 

Pravilnik o kakvoći povrća

NN 114/08

NN 137/08

Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće

NN 47/12

 NN 102/12; NN 4/13; NN 80/13

Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće NN 157/13  

Uredba o tržnom redu za žitarice

NN 98/11

 

Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe

NN 111/14

 

Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

NN 111/14

 

Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i Hercegovine NN 49/14  

Ulja, masti, margarini...

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima, majoneze , umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja

NN 39/99

NN 34/02

Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina

NN 07/09

NN 112/09

Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima

NN 70/08

NN 86/08

Pravilnik o jestivim uljima i mastima

NN 41/12

NN 70/13; NN 141/13

Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja

NN 22/10

 

Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina

NN 3/11

 

Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine zbog rizika o kontaminiranosti mineralnim uljem

NN 86/11

 

Kakao, čokolade, začini, šećer, kava, med ...

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima

NN 73/05

 

Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima

NN 73/05

NN 69/08; NN 141/13

Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije

NN 81/10

 

Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju

NN 39/09

NN 143/10

Pravilnik o medu

NN 93/09

 

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše

NN 18/08

NN 29/13  NN 42/13; NN 65/14

Pravilnik o kakvoći uniflornog meda

NN 122/09

NN 141/13

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera

NN 95/10

NN 114/11; NN 22/13

Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN 90/13

NN 111/13

Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

NN 78/11

NN 106/12 NN 126/12; NN 22/13

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine

NN 106/13

NN 142/13; NN 69/14

Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom

NN 76/13

 

Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

NN 77/13

 

Sol

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o soli

NN 89/11

NN 141/13

Vode, alkoholna pića, bezalkoholna pića, octeni proizvodi, vina i vinogradarstvo ...

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju

NN 20/09

NN 27/11

Pravilnik o jakim alkoholnim pićima

NN 61/09

NN 141/09; 104/11; NN 86/11; NN 118/12

Pravilnik o upisniku destilatera

NN 137/05

NN 75/07

Pravilnik o pivu

NN 142/11

 NN 141/13

Pravilnik o vinu

NN 96/96

NN 7/97, NN 117/97, NN 57/00

Lista zemljopisnih oznaka (vina)

NN 06/04

 

Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina

NN 102/04

NN 64/05

Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

NN 102/04

NN 91/05, NN 71/06, NN 73/07, NN 8/08, NN 88/09; NN 24/11

Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina

NN 105/04

 

Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina

NN 106/04

  NN 137/12

Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima

NN 114/10

 

Lista tradicionalnih izraza za vino

NN 96/07

NN 62/10; NN 133/10; NN 14/11; NN 52/12; NN 75/13; NN 138/13

Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti NN 142/13 NN 49/14

Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

NN 53/14

 

Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

NN 74/12

NN 80/12; NN 48/13; NN 159/13

Pravilnik o proizvodnji vina

NN 02/05

NN 137/08 NN 48/14

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

NN 141/10

NN 31/11; NN 78/11; NN 120/12

Pravilnik o vinskom i voćnom octu

NN 121/05

NN 53/06; NN 26/11

Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina NN 106/04 NN 137/12; NN 142/13; NN 48/14 NN 1

Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina/p>

NN 30/06

NN 48/10; NN 65/10; NN 25/11; NN 47/12

Pravilnik o voćnim vinima

NN 73/06

NN 24/11; NN 28/11; NN 62/11; NN 82/11; NN 120/12; NN 59/13

Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina

NN 71/08

NN 121/14

Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

NN 48/14

NN 147/14

Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije

NN 106/13

 

Pravilnik o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla

NN 07/05

NN 41/08NN 32/11

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

NN 66/11

NN 47/13

Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva.

NN 07/97

NN 57/00; NN 137/12

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO

NN 7/13

 

Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju

NN 48/13

 

Uredba o standardu kakvoće voda

NN 73/13

NN 151

Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima

NN 74/13

 

Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja

NN 3/11


Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

NN 81/13

 

Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu

NN 99/13

 

Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

NN 127/13

 

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

NN 125/13

NN 141/13

Veterina

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja

NN 40/07

NN 68/09

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci NN 45/14  

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova

NN 45/14

 

Pravilnik o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica

NN 119/99

 NN 144/10

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla

53/91

NN 111/00

Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu NN 85/14  

Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla

NN 99/07

NN 28/10; NN 94/11; NN 51/12

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti

NN 139/10

 

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti

NN 139/10

 

Pravilnik o svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu

NN 54/98

 

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

NN 42/12

 

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza

NN 42/13

 

Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije BRUCELLOM OVIS

NN 30/05

 

Pravilnik o Dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu

NN 16/05

  NN 62/08

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

NN 65/12

 

Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata

NN 02/05

 

Pravilnik o dopuni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca

NN 39/08

 

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

NN 16/14

 

Naredba o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće

NN 39/08

 

Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja

NN 53/08

 

Pravilnik o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja

NN 72/08

 

Pravilnik o određivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa

NN 79/08

 

Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje

NN 87/08

 

Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara

NN 93/08

 

Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje vezikularne enterovirusne bolesti svinja

NN 99/08

 

Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za influencu ptica

NN 99/08

 

Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

NN 100/08

 

Pravilnik o mjerama kontrole i suzbijanja konjske kuge

NN 112/08

 

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja influence ptica

NN 41/10

 

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

NN 187/04

NN 123/08

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

NN 142/12

 

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

NN 27/11

 

Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu

NN 137/08

  NN 97/09

Pravilnik o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta

NN 139/08

 

Pravilnik o detaljnim pravilima u prometu unutar Europske unije za određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla namijenjene izvozu u treće zemlje

NN 154/08

 

Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

NN 76/11

NN 52/12; NN 16/13

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

NN 42/12

 

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine

NN 115/11

 

Pravilnik o uvjetima za provoz cestom proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju preko Europske unije

NN 32/09

 

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

NN 65/12

 

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara

NN 41/09

NN 32/13

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza (B. melitensis)

NN 114/14

 

Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku

NN 33/12

 

Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga

NN 71/14

 

Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

NN 73/09

NN 44/13

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla

NN 75/09

 

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje

NN 107/11

 NN 42/13

Pravilnik o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

NN 147/08

 

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodataka A dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije.

NN 137/13

NN 82/14

Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke konzumnih nesilica podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj

NN 137/09

 

Pravilnik o načinu oglašavanja veterinarsko-medicinskih proizvoda

NN 146/09

 

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

NN 51/07

 NN 156/08   NN 148/09

Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj

NN 152/09

 

Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda

NN 152/09

 

Pravilnik kojim se utvrđuju kriteriji za godišnje testiranje rasplodne preradi na Newcastlesku bolest

NN 153/09

 

Pravilnik o dodatnim jamstvima za trgovinu govedima u odnosu na zarazni goveđi rinotraheitis/zarazni pustularni vulvovaginitis i uvjetima za utvrđivanje statusa stada

NN 153/09

 

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 154/08

NN 154/09; NN 28/10; NN 50/11

Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja te obrascima certifikata za uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi

NN 156/09

 

Pravilnik o stručnom sustavu za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima

NN 05/10

 

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

NN 160/13

NN 112/14

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

NN 111/07

NN 128/08; NN 154/08; NN 09/10; NN 110/10

Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji

NN 10/10

 

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama

NN 136/05

NN 101/07; NN 11/10; NN 28/10

Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla

NN 15/10

 

Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima

NN 15/10

NN 133/10

Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu

NN 28/10

 

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova

NN 45/14

 

Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje

NN 30/10

NN 38/12

Pravilnik o utvrđivanju prevalencije i otpornosti bakterija roda Compylobacter spp. na antimikrobne pripravke u jatima tovnih pilića i utvrđivanju prevalencije bakterija Compylobacter spp. i Salmonella spp. u trupovima tovnih pilića

NN 31/10

 

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za provoz kopitara

NN 36/10

 

Pravilnik o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje

NN 44/10

 

Pravilnik o utvrđivanju prevalencije Salmonella spp. i Meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus u stadima rasplodnih svinja

NN 55/10

 

Pravilnik o uvjetima za odobravanje u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane za životinje objekata za proizvodnju ili stavljanje na tržišt dodataka hrani za životinje kategorije "Kokcidiostatici i histomonostatici"

NN 55/10

 

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge

NN 12/12

 

Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica

NN 77/10

NN 99/10; NN 51/11

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

NN 80/10

 

Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda

NN 81/10

 

Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama

NN 51/13

 

Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja

NN 83/10

 

Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenih na procjeni rizika

NN 14/10

 

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu

NN 139/08

NN 94/10

Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama

NN 95/10

 

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica

NN 23/12

 

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz jajnih stanica i zametaka kopitara

NN 102/10

 

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda

NN 34/13

 

Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi

NN 110/10

 

Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice

NN 113/10

NN 5/13

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara te kopitara za rasplod i proizvodnju

NN 120/10

 

Pravilnik o izmjenama odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet

NN 122/10

 

Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja

NN 119/10

 

Pravilnik o uvjetima uvoza sjemena goveda domaćih vrsta

NN 141/10

 

Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja

NN 146/10

 

Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima

NN 30/09

NN 73/09; NN 14/10; 146/10; NN 67/13

Popis odobrenih postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama

NN 5/11

 

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

NN 18/14

NN 68/14

Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka

NN 12/11

 

Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja

NN 18/11

 

Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija u Republici Hrvatskoj

NN 27/11

 

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje

NN 45/11

 

Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

NN 55/13

 

Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama

NN 76/11

 

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

NN 108/13


Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja

NN 135/14

 

Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama

NN 133/11

 

Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

NN 18/12

 

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama

NN 63/10

NN 68/10; NN 145/10; NN 18/12; NN 29/12

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda

NN 30/12

 

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja

NN 71/12

 

Pravilnik o kriterijima za dostavljanje podataka u skladu s pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja

 

NN 154/09


Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina

NN 74/12

 

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja

NN 78/12

 

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinje (B.suis)

NN 86/12

 

Pravilnik o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 97/07

NN142/08; NN 106/11;NN 101/12

Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

NN 92/12

NN 80/13

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine

NN 107/12

NN 118/12

Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

NN 110/12

 

Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva

NN 3/11

NN 111/12

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja

NN 89/11

 

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara

NN 1/13

 

Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama

NN 5/13

 

Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi

NN 6/13

 

Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

NN 43/13

 

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja

NN 42/08

NN 36/10
NN 43/13

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza

NN 51/09

NN 44/13

Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti

NN 45/13

 

Pravilnik o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja

NN 115/07

NN 45/13

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa.

NN 50/13

 

Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

NN 55/13

 

Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiranju posebnim evidencijama

NN 72/13

 

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 113/13

 

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta

NN 134/13

NN 132/14

Pravilnik o oralnom cijepljenju lisica

NN 137/13

 

Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi

NN 140/14

 

Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja

NN 140/14

 

Biljno zdravstvo

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa te načinu rada i uređenju banke biljnih gena poljoprivrednog bilja

NN 04/05

NN 42/07

Pravilnik o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama

NN56/12

 

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora NN 89/09 NN 04/14

Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ́t Veld sp. nov.

NN 116/14

 

Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

NN 90/13

NN 140/13

Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

NN 29/08

NN 21/09

Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala

NN 56/06

NN 133/06;

Pravilnik o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja

NN 04/05

NN 49/05;
NN 94/05;
NN 13/06;
NN 72/06;

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

NN 100/09

NN 153/09; NN 72/10; NN 30/11

Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

NN 133/06

NN 77/13

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa

NN 72/07

 

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

NN 126/07

NN 20/13

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća

NN 129/07

NN 78/10; NN 43/13; NN 29/14

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

NN 129/07

 

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

NN 129/07

NN 78/10; NN 13/13

Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

NN 29/08

 NN 37/09

Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu

NN 45/08

NN 84/08; NN 53/10   NN 77/13

Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena

NN 99/08

 

Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN 99/08

NN 100/09; NN 109/10; NN 77/13

Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište

NN 63/13

 

Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta

NN 98/09

NN 77/13

Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja krumpirovih cistolikih nematoda

NN 02/10

 

Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon

NN 34/10

 

Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

NN 94/07

NN 24/10; NN 55/10; NN 38/13

Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar tolilfluanid

NN 13/10

 

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida

NN 142/12

 

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN 74/06

NN 84/10; NN 120/11; NN 46/14;NN 119/14

Pravilnik o stavljanju u promet te o označavanju i oglašavanju tradicionalnih biljnih lijekova

NN 89/10

 

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

NN 119/10;

NN 104/11;
NN 17/12;
NN 24/13;

Pravilnik o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

NN 144/09

NN 30/11; NN 50/11

Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

NN 133/06

NN 67/10; NN 30/11  NN 77/13

Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

NN 79/11

NN 20/12

Pravilnik o uvjetima za korištenje požetog materijala zaštićene sorte na vlastitom poljoprivrednom imanju i kriterijima za utvrđivanje malih poljoprivrednih proizvođača

NN 145/11

 

Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

NN 05/14

 

Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor

NN 102/12

 

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora chinensis (Forster)

NN 79/13

 

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica

NN 83/09

NN 31/13

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti

NN 43/13

NN 40/14

Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

NN 62/13

 

Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

NN 74/13

 

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

NN 74/13

 

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.

NN 80/13

 

Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske

NN 81/13

NN 141/13

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

NN 99/13

 

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysadisia archon (Burmeister, 1880)

NN 128/13

 

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)

NN 14/14

 

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća NN 105/10 NN 40/14
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana NN 61/14  
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann) NN 85/14  

Hrana za životinje

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

NN 26/98

NN 120/98;
NN 55/99;
NN 76/03;
NN 22/06;

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje

NN 72/08

 

Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

NN 80/10

  NN 124/12

Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

NN 148/08

NN 49/09, NN 118/09; NN36/10; NN 26/11

Pravilnik o ljekovitoj hrani za životinje

NN 120/11

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostatka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

NN 111/12

 

Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce.

NN 36/13

 

Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjene

NN 133/13

 

 Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja

NN 158/13  

Laboratoriji

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica

NN 23/94

 

Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela

NN 46/94

 

Uredba o određivanju proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći

NN 127/99

  NN 143/05

Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja

NN 83/98

NN 126/00;
NN 1/02;

Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

NN 86/10

NN 7/11; NN 74/13

Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija

NN 113/10

NN 129/10

Objava o upisu o popisu ovlaštenih referentnih laboratorija

NN 34/02

NN 44/99

 

Popis ovlaštenih laboratorija - ekološka proizvodnja

NN 22/06

NN 10/07;
NN 81/02;

Popis ovlaštenih laboratorija - veterinarstvo

NN 04/97

NN 128/06

Popis ovlaštenih laboratorija - kakvoća stočne hrane

NN 44/99

NN 68/99;
NN 109/02;
NN 155/05;

Popis ovlaštenih laboratorija - med i pčelinji proizvodi

NN 89/00

NN 78/01;
NN 15/02;

Popis ovlaštenih laboratorija - vode

NN 107/00

 

Popis ovlaštenih laboratorija - vinarstvo

NN 8/06

NN 98/06;
NN 4/07;

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

NN 47/14

 

Pravilnik o uvjetima i postupku ovlašćivanja referentnih laboratorija u području mjeriteljstva u kemiji

NN 29/08

 

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima za ovlašćivanje znanstvenih mjeriteljskih laboratorija

NN 35/08

 

Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi

NN 73/12

 

Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje vezikularne enterovirusne bolesti svinja

NN 99/08

 

Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za influencu ptica

NN 99/08

 

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a

NN 26/10

 

Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode

NN 147/09

 

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

NN 80/07

NN 99/10; NN 104/11

Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti

NN 102/10

 

Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

NN 5/11

 

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

NN 74/13

 

Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

NN 122/13

 

Odluka o određivanju referentnog laboratorija za virološke pretrage na slinavku i šap

NN 79/11

 

Popis službenih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti

NN 123/11

 

Popis referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti

NN 145/11

 

Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

NN 138/12

 

Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse

NN 61/12

 

Ostalo

broj službenog glasila / godina izdavanja

Izmjene i dopune broj službenog glasila / godina izdavanja

Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje

NN 17/07

NN 90/08

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva

NN 35/07

 

Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

NN 35/07

  NN 76/12

Pravilnik o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN 72/04

NN 117/07; NN 66/11

Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala

NN 126/07

 

Pravilnik o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika

NN 35/08

 

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi

NN 38/08

 

Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

NN 7/13

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja prstenaste truleži gomolja krumpira koju prouzrokuje bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davic el al. ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kothoff) Davis et al.

NN 89/08

 

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

NN 35/09

NN 103/11

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira - Potato spindle tuber viroida

NN 38/09

 

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

NN 9/14

 

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

NN 80/13

NN 43/14

Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište

NN 125/10

 

Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

NN 126/10

NN 43/12

 

Popis hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda

NN 125/13

 

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra

NN 1/11

 

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

NN 3/11

 

Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

NN 5/11

 

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

NN 5/11

 

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN 97/05

NN 115/05; NN 81/08; NN 31/09; NN 156/09; NN 38/10; NN 10/11; NN 81/11; NN 126/11; NN 86/13

Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

NN 12/11

NN 54/11 NN148/11  NN 81/11 NN 129/11

Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

NN 64/11

NN 71/12

Pravilnik o znaku zaštite okoliša

NN 70/08

NN 81/11

Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

NN 33/12

 

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

NN 62/13

 

Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima

NN 65/13

 

Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

NN 15/13

NN 22/15

Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda.

NN 47/13

 

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

NN 99/13

 NN 157/13

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

NN 99/13

NN 157/13a>