English
Nepostoji stranica istrazivanja_hrana.php
ISTRAŽIVANJA HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Zakonom o hrani (NN 81/13) jedna od glavnih zadaća Hrvatske agencije za hranu  je znanstvena procjena rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te davanje znanstvenih, stručnih mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći nadležnim tijelima u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, kvalitete hrane i hrane za životinje, u pitanjima prehrane ljudi, u pitanjima koja se odnose na stavljanje na tržište nove hrane, hrane obogaćene nutrijentima, hrane za posebne prehrambene potrebe, hrane za životinje za posebne hranidbene namjene i genetski modificirane hrane i hrane za životinje, pitanjima vezanim uz zdravlje i zaštitu životinja te biljno zdravstvo.

 Za obavljanje navedenih djelatnosti potrebno je provesti istraživanja. Istraživanja koje provodi HAH radi obavljanja svoje osnovne zadaće:

Istraživanja provedena 2014. godine

Određivanje prisutnosti THC - a u različitim vrstama hrane

Učestalost i distribucija nametnika Alaria alata u mesu divljači

Određivanje ergot alkaloida u hrani

Mikrobiološka procjena rizika tradicionalnih svježih, polutvrdih i tvrdih sireva na tržnicama RH

Izloženosti populacije RH slobodnom i maskiranom obliku deoksinivalenola u hrani na bazi žitarica

 

Istraživanja provedena 2013. godine

Studija o zamrznutom mesu svinja

Istraživanje količine nitrata u zelenom povrću na tržištu RH

Istraživanje kontaminacije teškim metalima domaće i uvozne ribe i proizvoda od ribe

Istraživanje prisutnosti ftalata u hrani

Istraživanje o mogućnosti preživljavanja toksoplazmi u hrvatskim tradicionalnim suhomesnatim proizvodima

Istraživanje aflatoksin M1 u sirovom mlijeku i proizvodima na bazi mlijeka na području Republike Hrvatske

Istraživanje „Utjecaj površinske plijesni na kontaminaciju slavonskog kulena okratoksinom A tijekom procesa zrenja“

 

Istraživanja provedena 2012. godine

Studija  „Pojavnosti mikotoksina u krmivima i krmnim smjesama za životinje u RH“

Studija o smrznutom mesu svinja

Studija o utjecaju dodataka prehrani na neke mikrobiološke parametre higijene mesa peradi

Istraživanje prisutnosti ftalata u hrani

Istraživanje prisutnosti nitrata u zelenom povrću

Ispitivanje kontaminacije teškim metalima domaće i uvozne ribe i proizvoda od ribe

Istraživanje „Listeria monocytogenes i drugi kontaminanti u svježem siru i vrhnju domaće proizvodnje s područja Republike Hrvatske“

Istraživanje „Izloženost populacije Republike Hrvatske esencijalnim i ne-esencijalnim elementima primjenom studije ukupne prehrane“

Određivanje mikotoksina i metabolita u urinu trudnica

Praćenje pojavnosti citrinina i okratoksina A u mesnim proizvodima na području Republike Hrvatske

 

Istraživanja provedena 2011. godine

Studija „Analiza i procjena rizika od prehrambenih aditiva u hrani na hrvatskom tržištu“

Studija „Procjena rizika od mikotoksina u hrani za životinje“

Studija „Određivanje izloženosti tradicionalno držane domaće svinje za protozoon Toxoplasma gondii“

Studija „Utjecaj antibiotika u uzorcima svježeg mlijeka na zdravlje potrošača“

Studija „Procjena rizika od teških metala u mesu divljači na zdravlje potrošača“

 

Istraživanja provedena 2010. godine

Znanstvena studija „Procjena rizika od prehrambenih aditiva na hrvatskom tržištu“

Znanstvena studija  „Procjena rizika od mikotoksina u krmivima i krmnim smjesama“

Znanstvena studija - Procjena rizika od teških metala u mesu  divljači na zdravlje potrošača

Znanstvena studija - Određivanje izloženosti tradicionalno držane domaće svinje protozonu Toxoplasma gondii

Znanstvena studija - Utjecaj antibiotika u uzorcima svježeg mlijeka na zdravlje potrošača

Znanstvena studija - Proizvodnja povrća i prijenos teških metala iz tla u prehrambeni lanac

 

Istraživanja provedena 2009. godine

Prikupljanje podataka o prehrambenim navikama stanovništva RH  

Znanstvena studija o analizi i procjeni rizika od prehrambenih aditiva na Hrvatskom tržištu   

Znanstvena studija vezana za procjenu rizika od mikotoksina u hrani za životinje

Znanstvena studija o procjeni rizika od teških metala u mesu divljači na zdravlje potrošača

Znanstveni projekt „Toksični i esencijalni teški metali u zrnu pšenice na kiselim i karbonatnim tlima Republike Hrvatske“  

Znanstveni projekt „Mikotoksini u pšenici uskladištenoj u Slavoniji i Baranji“  

Znanstveni projekt „Mikotoksini u tipovima kukuruza namijenjenim ljudskoj prehrani“