English
Naslovna > Nacionalna mreža institucija
Nacionalna mreža institucija

Nacionalnu mrežu institucija čine instituti, zavodi, fakulteti, laboratoriji i druge pravne osobe iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj.

Cilj nacionalne mreže institucija je uspostaviti okvir za znanstvenu, stručnu i tehničku suradnju koordinacijom aktivnosti, razmjenom informacija, razvojem i provedbom zajedničkih projekata, razmjenom iskustava i najbolje prakse, a sve sa svrhom stalnog poboljšanja sigurnosti hrane u RH.

Nacionalnu mrežu institucija, sukladno Zakonu o hrani (NN 81/13, NN 14/14) uspostavlja i istom koordinira Hrvatska agencija za hranu (HAH). Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje ( NN 43/10) propisuje pravila uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, uvjete i kriterije za uvrštavanje na popis institucija te pravila financiranja.

HAH potiče umrežavanje s institucijama uvrštenim na popis istih kako bi promicao aktivnu znanstvenu, stručnu i tehničku suradnju iz područja svoje djelatnosti.