English
Naslovna > EFSA
EFSA novosti
EFSA poziva na 17. znanstveni kolokvij o toksikologiji i procjeni rizika

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) organizira 17. znanstveni kolokvij na temu doza-odgovor u toksikologiji i procjeni rizika koji će se održati u 14. i 15. lipnja 2012. godine u Parmi, Italija.
Ovaj kolokvij pruža jedinstvenu priliku za razmjenu mišljenja i otvorenu znanstvenu debatu vezano za najnovije znanstvene spoznaje u toksikologiji, trenutne i buduće izazove u procesu procjene rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje, te načine unaprijeđenja procesa procjene rizika na području EU. Ovaj međunarodni kolokvij predviđen je za procjenitelje rizika te znanstvenike koji se bave područjem doza-odgovor.
Zainteresirani se mogu prijaviti putem online obrasca za registraciju. Broj sudionika ograničen na 100, a rok za prijavu je 30. travnja 2012.
Više informacija dostupno je na:http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/120614.htm

EFSA objavljuje izvješće o mogućim scenarijima širenja "Schmallenberg" virusa kod preživača

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je uvodne analize mogućih scenarija daljnjeg širenja novog virusa, nazvanog "Schmallenberg" virus, među životinjama. EFSA-ino tehničko izvješće usmjereno je na utjecaj virusa na zdravlje i dobrobit životinja, te ističe kako postoje mnoge nejasnoće vezane za to.

Opširnije...
Novosti iz EFSA-e
EFSA – dopuna savjeta potrošačima vezano uz konzumaciju klica i epidemiju koju je uzrokovala E. coli u Njemačkoj i Francuskoj

 

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) dopunila je svoje savjete potrošačima vezano za  konzumaciju klica nadovezujući se na epidemiju E. coli 0104:H4 u Francuskoj i Njemačkoj koja je bila ranije ove godine.

Opširnije...
Novosti iz EFSA-e
EFSA objavila prvo mišljenje o inspekciji mesa

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) završila je prvi dio velikog projekta koji će pružiti znanstveni temelj za modernizaciju inspekcija diljem EU.
U svibnju 2010. Europska komisija dostavila je EFSA-i niz zahtjeva za izdavanjem znanstvenih mišljenja o biološkim i kemijskim opasnostima za javno zdravstvo koje će provoditi inspektori za meso.

Opširnije...
Novosti iz EFSA-e
Izvješće EFSA-e o furanima u hrani – nove procjene izloženosti

EFSA je izdala novo, ažurirano, izvješće koje uključuje rezultate monitoringa razina furana u hrani iz svih zemalja članica EU. Od 2009. godine ovo je treće izvješće o furanima u hrani koje je objavila EFSA. Po prvi puta uključuje podatke o procjeni izloženosti za različite dobne skupine potrošača koji su dobiveni iz nedavno uspostavljene EFSA-ine baze o potrošnji hrane. Ovaj rad će značajno doprinijeti postojećoj bazi znanstvenih podataka koji su potrebni za izradu sveobuhvatne procjene rizika od furana u hrani.

Opširnije...
« [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] »