English
Naslovna > EFSA
EFSA novosti
Novosti iz EFSA-e
Vulkanski pepeo – rizici i posljedice

Slijedom erupcije Eyjafjallajoekull vulkana na Islandu, Europska komisija zatražila je od  European Food Safety Authority (EFSA-e) da dostavi hitno znanstveno priopćenje  o mogućim rizicima na zdravlje ljudi i životinja  uzrokovanih  hranom, uključujući pitku vodu i hranu za životinje, a zbog okolnosti nastalih uslijed značajnog pada vulkanskog pepela. Njeno  inicijalno priopćenje fokusirat će se na kratkoročne rizike uslijed izravne izloženosti životinja i bilja vulkanskom pepelu na području Europske unije, a  bit će doneseno najkasnije 23. travnja 2010.
EFSA blisko surađuje, i po tom pitanju, sa nacionalnim tijelima uključenim u sigurnost hrane u zemljama Europske unije i izvan nje pa tako i sa Hrvatskom agencijom za hranu.
Više o ovome  pročitajte na: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/contam100421.htm

Novosti iz EFSA-e
EFSA je objavila znanstveno mišljenje o prisutnosti olova u hrani

Europska agencija za sigurnost hrane objavila je znanstveno mišljenje o mogućim zdravstvenim rizicima zbog prisustva olova u hrani. U mišljenju se zaključuje da izloženost olovu, unutar trenutno postavljenih granica, predstavlja nizak do neznatni rizik za zdravlje kod većine odraslih osoba. Međutim, postoji potencijalna zabrinutost zbog djelovanja na neurološki razvoj male djece.


Više pogledajte na http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/contam100420.htm

Novosti iz EFSA-e

EFSA je evaluirala sigurnost steviol glikozida

Odbor za prehrambene aditive i dodatke hrani (ANS) Europske agencije za sigurnost hrane, procijenio je sigurnost steviol glikozida, sladila koji su ekstrahirani iz lišća biljke stevije i utvrdio prihvatljivi dnevni unos (ADI) od 4mg/kg tjelesne mase.
Procjena je dostavljena Europskoj komisiji čija će biti konačna odluka o tome da li će se dozvoliti upotreba sladila na toj osnovi u Europskoj uniji u proizvodima kao što su deserti, jogurti, slastičarski proizvodi, umaci, konzervirano voće i džemovi.
Hrvatska agencija za hranu također je zaprimila zahtjev od nadležnog tijela (Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi) o procjeni mogućnosti korištenja biljke Stevia rebaudiana u hrani.
Status ovog predmeta možete pratiti u upisniku zaprimljenih mišljenja na stranici Hrvatske agencije za hranu.
Više o ovome pročitajte na http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/ans100414.htm

EFSA je smanjila prihvatljiv dnevni unos za melamin

Europska agencija za sigurnost hrane smanjila je prihvatljivi dnevni unos (Tolerable Daily Intake, TDI) za melamin, kemijsku tvar koja se prvenstveno koristi u proizvodnji određenih vrsta plastičnih masa, jer prema rezultatima novih analiza melamin može izazvati oštećenja bubrega i u koncentracijama nižim nego što se do sada mislilo.
Više o ovome pročitajte na http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/contam100413.htm

 

 

EFSA - paraziti u ribama

Europska agencija za sigurnost hrane dobila je zahtjev od Europske komisije da procijeni sigurnost hrane vezanu za mogućnost pojave alergijskih reakcija na parazite u ribi i  ribljim proizvodima kao i da se procijene načini smanjenja rizika od zaraze.
Više o ovome pročitajte na http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/biohaz100414.htm

Novosti iz EFSA-e
EFSA je postavila europske preporučene vrijednosti za unos hranjivih tvari

U četvrtak 25. ožujka EFSA je objavila 5 znanstvenih mišljenja o preporučenim prehrambenim vrijednostima.
EFSA-in Odbor za dijetetske proizvode, prehranu i alergije utvrdio je preporučene prehrambene vrijednosti za unos ugljikohidrata, vlakana, masti i vode. EFSA-ini savjeti o prehrani predstavljaju važan temelj za podupiranje razvoja prehrambene politike, postavljanje ciljeva povezanih s javnim zdravstvom i boljom informiranošću potrošača.
Više pogledajte na: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda100326.htm

Novosti iz EFSA-e
EFSA objavila rezultate istraživanja o prisustvu bakterija Campylobacter i Salmonella u peradi na području EU

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je rezultate istraživanja o prisustvu bakterija Campylobacter i Salmonella u peradi iz klaonica sa područja EU. U većini zemalja članica Europske unije, uočena je visoka prevalencija Campylobactera dok je Salmonella uočena u manjem broju slučajeva. Ove dvije zoonoze su uzrok najčešće prijavljenih bolesti podrijetlom iz hrane kod ljudi u EU: kampilobakterijoze i salmoneloze.

Više o istraživanju pogledajte na http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/zoonoses100317.htm

« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] »