English
Naslovna > EFSA
EFSA novosti
Novosti iz EFSA-e
EFSA motri dobrobit brojlera i njihov uzgoj

EFSA-in Odbor za zdravlje i dobrobit životinja usvojio je znanstveno mišljenje o utjecaju genetske selekcije na dobrobit brojlera te znanstveno mišljenje o utjecaju smještaja i gospodarenja na dobrobit brojlera za rasplod.
Genetska selekcija se koristi s ciljem povećanja produktivnosti te kao mogućnost za poboljšanje dobrobiti i otpornosti.
EFSA-ini stručnjaci smatraju kako je većina poteškoća  oko dobrobiti brojlera vezana za veliku brzinu rasta koja je  posljedica upravo genetske selekcije. Također su ustvrdili da poteškoće potječu od međudjelovanja genetskih značajki i okoliša (smještaj i rukovanje na farmama peradi). 

Opširnije...
Novosti iz EFSA-e
EFSA smanjuje prihvatljivi dnevni unos (ADI) za amarant, dopunjujući reevaluaciju azo bojila za hranu

Odbor za aditive Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA-e)  izvršio je procjenu sigurnosti amaranta, dopunjujući reevaluaciju svih azo bojila koja su odobrena za uporabu na području Europske unije.
Navedena reevaluacija, u skladu je sa zahtjevom Europske komisije, a  dio je trenutno aktualne reevaluacije sigurnosti svih aditiva u hrani odobrenih u EU.

Opširnije...
Novosti iz EFSA-e
EFSA pokreće reevaluaciju aditiva u hrani za životinje

Odbor za dodatke i proizvode ili tvari koje se koriste u proizvodnji hrane za životinje (FEEDAP) Europske agencije za sigurnost hrane nedavno je objavio jedno od prvih znanstvenih mišljenja o sigurnosti i učinkovitosti aditiva u hrani za životinje,  na zahtjev proizvođača za reevaluacijom.
Odbor vrši reevaluaciju svih aditiva u hrani za životinje koja se trenutno nalazi na tržištu i odobrena je od strane prijašnjih regulacijskih okvira i u suglasju je s trenutnom EU legislativom o aditivima koji se koriste u prehrani životinja.

Opširnije...
Novosti iz EFSA-e
EFSA je objavila drugi godišnji izvještaj o ostacima pesticida u hrani

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je Godišnji izvještaj o ostacima pesticida u hrani (voće, povrće, žitarice) u Europskoj uniji za 2008. godinu te procjenu izloženosti europskih potrošača tim ostacima putem prehrane.
Izvještaj pokazuje kako 96.5% analiziranih uzoraka nije premašilo propisane maksimalne dozvoljene razine ostataka pesticida u hrani (MDK). Analizirano je više od 70 000 uzoraka u približno 200 različitih tipova hrane.
U izvještaju je navedeno kako prisustvo pesticida u hrani pa čak i u slučajevima premašenih vrijednosti MDK-a, ne znači nužno i opasnost po zdravlje potrošača.
Više pročitajte na http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/praper100712.htm

Novosti iz EFSA-e
EFSA je objavila izjavu o mogućim rizicima za zdravlje ljudi i životinja od hrane i hrane za životinje kontaminirane pepelom nastalim erupcijom vulkana na Islandu – rizik je zanemariv

Slijedom zahtjeva Europske komisije, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA-e) objavila je izjavu o mogućim kratkoročnim rizicima od fluorida u pepelu na sigurnost hrane, hrane za životinje i vode za piće, kao posljedice erupcije Eyjafjallajoekull vulkana na Islandu.Na temelju dostupnih informacija, potencijalni rizik za zdravlje ljudi i životinja nastao padom vulkanskog pepela, kroz kontaminaciju vode za piće, povrća, voća, ribe, mlijeka, mesa i  hrane za životinje, smatra se zanemarivim u dijelovima Europske unije koji nisu  u neposrednoj blizini vulkana  Eyjafjallajökull.
Kada budu dostupni dodatni podaci o monitoringu u EU o taloženju i sastavu vulkanskog pepela, rizici povezani s komponentama vulkanskog pepela trebali bi biti reevaulirani, ako podaci budu indicirali da su toksikološki pragovi premašeni.
Više o ovome  pročitajte na http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1593.htm

« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] »