English
Naslovna > EFSA
EFSA novosti
18.02.12
EFSA objavljuje izvješće o mogućim scenarijima širenja "Schmallenberg" virusa kod preživača

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je uvodne analize mogućih scenarija daljnjeg širenja novog virusa, nazvanog "Schmallenberg" virus, među životinjama. EFSA-ino tehničko izvješće usmjereno je na utjecaj virusa na zdravlje i dobrobit životinja, te ističe kako postoje mnoge nejasnoće vezane za to.

Virus je pronađen kod ovaca, goveda i koza i do danas potvrđen na području Belgije, Francuske, Njemačke, Nizozemske i Velike Britanije. Pretpostavlja se da virus pripada Simbu serogroupi virusa koju prenose mušice i komarci, te da se novi virus prenosi na isti način. Mogućnost izravnog prijenosa sa životinje na životinju, iako je malo vjerojatna, ne može se isključiti u ovoj fazi. Primijećeno je da virus kod zaraženih životinja uzrokuje povišenu temperaturu, proljev i pad proizvodnje mlijeka u trajanju do tjedan dana. Ako se infekcija javi u gravidnih životinja, u kratkoj, ali osjetljivoj fazi graviditeta, može rezultirati teškim urođenim deformacijama potomstva.

Mogući scenariji širenja virusa u narednim mjesecima u Europi napravljeni su na temelju ograničenih dostupnih podataka i pretpostavke kako su način prijenosa i prijenosnici (vektori) virusa slični kao kod bolesti plavog jezika.

Kako bi se procijenio utjecaj virusa na razini EU i njegovo moguće daljnje širenje, potrebno je prikupiti podatke praćenja iz svih država članica EU. EFSA će surađivati sa zemljama članicama EU kako bi osigurala da prikupljeni epidemiološki podaci pruže cjeloviti pregled  situacije u Europi.


Prema preliminarnoj procjeni Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC), trenutno ne postoje dokazi da virus može uzrokovati bolest kod ljudi, ali u ovoj fazi se to ne može isključiti. EFSA će u suradnji s ECDC-om pažljivo pratiti mogući utjecaj na javno zdravstvo i baviti se problemima  zdravlja ljudi, ukoliko se pojave.

 

Izvješće u cijelosti pročitajte ovdje:

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/241e.pdf

 


Povratak Print Facebook Twitter