English
Naslovna > EFSA
EFSA novosti
05.09.11
Novosti iz EFSA-e
Izvješće EFSA-e o furanima u hrani – nove procjene izloženosti

EFSA je izdala novo, ažurirano, izvješće koje uključuje rezultate monitoringa razina furana u hrani iz svih zemalja članica EU. Od 2009. godine ovo je treće izvješće o furanima u hrani koje je objavila EFSA. Po prvi puta uključuje podatke o procjeni izloženosti za različite dobne skupine potrošača koji su dobiveni iz nedavno uspostavljene EFSA-ine baze o potrošnji hrane. Ovaj rad će značajno doprinijeti postojećoj bazi znanstvenih podataka koji su potrebni za izradu sveobuhvatne procjene rizika od furana u hrani.

Furan je organska tvar koja se formira u hrani tijekom termičke obrade hrane. Laboratorijski pokusi pokazuju da je kancerogen. Kako bi se bolje procijenila izloženost furanima porijeklom iz hrane, Europska komisija zatražila je od zemalja članica prikupljanje podataka o razinama furana u hrani koje je potom EFSA analizirala i obradila. Između 2004. i 2010. godine sveukupno je analizirano 5,050 uzoraka hrane koji su pokazali da je izloženost furanima najveća kod odraslih i djece; odn. da su kava i dječja hrana u staklenkama one vrste hrane koje najviše doprinose izloženosti.

U svojoj zadnjoj procijeni rizika o furanima, iz veljače 2010. godine, Stručno povjerenstvo za prehrambene aditive (JECFA), zajedničko tijelo FAO-a i WHO-a, zaključilo je kako "granica izloženosti za furane indicira zabrinutost za zdravlje ljudi" te se obvezalo istražiti moguće mjere koje će smanjiti izloženost ljudi. EFSA preporuča da buduća istraživanja o furanima trebaju uključivati jela koja su podrvrgnuta toplinskom tretmanu a za koja trenutno postoje samo ograničeni podaci.

Pročitajte cijelo izvješće na http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/datex110901.htm

Prethodno izvješće iz 2010. godine  pročitajte ovdje


Povratak Print Facebook Twitter