English
Naslovna > EFSA
EFSA novosti
11.04.11
Vijesti iz EFSA-e
EFSA je izdala savjet o smanjenju kampilobaktera u pilića

Znanstveni odbor za biološke opasnosti (BIOHAZ) EFSA-e, objavio je znanstveno mišljenje o procjeni učinka na zdravlje ljudi nadzornih mjera koje se mogu koristiti kako bi se smanjila pojava bakterija roda Campylobacter u pilićima i pilećem mesu. Stručnjaci su procijenili kako provođenje ciljeva za smanjenje kampilobaktera u pilića u Europskoj uniji može dovesti do pada broja ljudskih slučajeva kampilobakterioza povezanih s potrošnjom pilećeg mesa. Mišljenje EFSA-e pomoći će upravljačima rizika u određivanju mjera za smanjenje kampilobakterioze, koja je  najčešća evidentirana bolest koja se prenosi hranom u Europi.

Broj slučajeva kampilobakterioze u ljudi na području EU, u 2009. godini, iznosio je 198.252.  Međutim, smatra se kako se ova bolest u većini slučajeva ne prijavljuje, tako da bi se njen broj mogao kretati oko devet milijuna slučajeva svake godine. Trošak kampilobakterioze za sustav javnog zdravstva u EU procjenjuje se na oko 2,4 milijarde EUR svake godine.

Pileće meso je važan uzrok kampilobakterioze, te se računa kako iznosi 20-30% ukupnog broja slučajeva u ljudi. Stručnjaci iz BIOHAZ odbora proučili su utjecaj mjera koje bi mogle pomoći u smanjenju prisutnosti kampilobaktera u pilićima prije i poslije klanja. Provođenje mjera prije klanja može smanjiti rizik do 50%, iako se očekuje da se te brojke znatno razlikuju među državama članicama. Takve mjere usredotočuju se na sprečavanje ulaska bakterija u prostore u kojima se drže kokoši te na smanjivanje broja kampilobaktera u crijevima pilića koji se šalju na klanje.

Stručnjaci su također naveli dodatne mjere koje su učinkovite ukoliko se provode skupa sa navedenim mjerama. One uključuju ugradnju komarnika, smanjenje dobi pri kojoj se pilići šalju na klanje te rjeđe posjete objektima u kojima se drže pilići (ljudi koji ulaze mogu unijeti bakterije u objekte).


Moguće su i druge mjere za smanjenje rizika u lancu proizvodnje mesa, kao što su: kuhanje u industrijskoj opremi (pečenje u tunelima, kuhanje parom pod visokim tlakom) ili zračenje mesa, što će zasigurno uništiti Campylobacter prisutan na mesu, te zamrzavanje trupova na 2 do 3 tjedna, što bi smanjilo rizik za više od 90%. Procijenjeno je da zamrzavanje trupova na kratko vrijeme (2-3 dana) ili tretiranje pilećih trupova s ​​vrućom vodom (80°C na 20 sekundi) ili s kemijskim sredstvima, kao što je mliječna kiselina, smanjuje rizik 50 - 90%.

Mišljenje EFSA-e također daje naznake o tome kako postavljanje ciljeva u EU za smanjenje Campylobacter spp. u pilića, smanjuje i rizik od kontaminacije ljudi. Na primjer, ako bi u svakoj državi članici bilo najviše 25% pilećih jata pozitivno na Campylobacter, broj ljudskih slučajeva bi se smanjio za pola. Ako se taj cilj dodatno smanji za samo 5%, rizik za ljude će se smanjiti za 90%.

Osim toga, postavljanje ograničenja za broj kampilobaktera po gramu svježeg pilećeg mesa, ovisno o vrijednosti, može smanjiti rizik za zdravlje ljudi i do 90%. Stručnjaci su odredili da mogućnosti kontrole trebaju biti izabrane na temelju njihove učinkovitosti u postizanju različitih ciljeva i/ili mikrobioloških kriterija koji bi mogli biti postavljeni.

U mišljenju je također navedeno niz preporuka: potreba za daljnjim studijama kako bi se provjerila učinkovitost mjera nadzora u terenskim uvjetima, studije za ispitivanje konkretnih mjera za piliće uzgajane na otvorenom, te istraživanja o procijeni ukupnog učinka kombiniranja različitih mjera u različitim stadijima proizvodnog lanca (od uzgoja do potrošnje).

 

O kampilobakteru

Kampilobakter je bakterija koja se obično nalazi u crijevima pilića i u drugih životinja koje se koriste za dobivanje hrane, a da one same ne pokazuju znakove bolesti, dok se u hrani uglavnom nalazi u sirovom mesu peradi.

 

Simptomi kampilobakterioze, bolesti koju uzrokuje bakterija Campylobacter u ljudi, uključuju proljev i groznicu. Rizik za ljudsko zdravlje proizlazi iz konzumacije nedovoljno kuhanog mesa ili preko križne kontaminacije hrane. Sigurno rukovanje sa sirovim mesom, temeljito kuhanje i dobra higijena može spriječiti ili smanjiti opasnosti od kontaminiranog pilećeg mesa.

 

Potrošači također imaju važnu ulogu u osiguranju sigurnosti hrane. Preporučuje im se da se pridržavaju dobre higijenske prakse u pripremi jela te temeljito kuhaju hranu.

 

dobra higijenska praksa

 

EFSA-in rad na zoonozama


EFSA pruža znanstvenu potporu i savjete upravljačima rizika tako da prikuplja i analizira podatke o bakterijama koje uzrokuju zoonoze kod životinja, u hrani i hrani za životinje, izrađuje procjenu rizika za cijeli prehrambeni lanac, te daje preporuke za njihovu prevenciju i smanjenje. EFSA-ina radna grupa za prikupljanje podataka o zoonozama (Task Force on Zoonozes Data Collection), prati i analizira stanje zoonoza, uzročnike zoonoza, antimikrobnu rezistenciju, mikrobiološka zagađenja i oboljenja uzrokovana hranom diljem Europe. Radnu grupu čini pan-europska mreža nacionalnih predstavnika država članica EU i drugih zemalja, kao i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE).

Rad Radne grupe pruža vrijedne informacije na kojima procjenitelji rizika temelje svoj rad. U suradnji sa Europskim centrom za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC),  Jedinica za prikupljanje podataka o zoonozama donosi Godišnje izvješće o zoonozama i epidemijama bolesti uzrokovanim konzumiranjem kontaminirane hrane. Godišnja izvješća pokazuju kako se razvija situacija u EU te koji patogeni najčešće uzrokuju zoonoze kod čovjeka.

 


Povratak Print Facebook Twitter

Pogledajte vezane članke iz kategorije EFSA novosti:

 • Novosti iz EFSA-e
  EFSA – dopuna savjeta potrošačima vezano uz konzumaciju klica i epidemiju koju je uzrokovala E. coli u Njemačkoj i Francuskoj
  (27.10.11)
 • EFSA objavila natječaj za članstvo u Znanstvenom vijeću i Odborima (11.05.11)
 • Vijesti iz EFSA-e
  EFSA objavila izvješće o monitoringu i procjeni izloženosti za akrilamid
  (22.04.11)
 • Vijesti iz EFSA-e
  EFSA je dovršila procjenu 442 zdravstvene tvrdnje
  (21.04.11)
 • Vijesti iz EFSA-e
  EFSA je izdala savjet o smanjenju kampilobaktera u pilića
  (11.04.11)
 • Izvješće EFSA-e i ECDC-a o zoonozama u EU za 2009. godinu (30.03.11)
 • Izvršna direktorica EFSA-e Catherine Geslain-Lanéelle:
  „Znanstvena neovisnost i integritet “
  (22.02.11)
 • Vijesti iz EFSA-e
  Novi rezultati EUROBAROMETAR istraživanja percepcije potrošača u Europskoj uniji o rizicima iz hrane
  (06.12.10)
 • Vijesti iz EFSA-e
  Završena prva faza opsežnog preispitivanja sigurnosti aroma
  (22.11.10)
 • Novosti iz EFSA-e
  15. znanstveni kolokvij: EFSA-in napredak u radu vezanom za rizike u nastajanju
  (15.11.10)
 •