English
Naslovna > EFSA
EFSA novosti
30.03.11
Izvješće EFSA-e i ECDC-a o zoonozama u EU za 2009. godinu

 

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC) objavili su godišnje izvješće o zoonozama i bolestima uzrokovanih hranom u Europskoj uniji za 2009. godinu.

Izvješće pokazuje kako je kampilobakterioza  i dalje ostala najčešće prijavljena zoonoza u ljudi te pokazuje blagi porast s 198.252 slučajeva u 2009. u odnosu na 190.566 u 2008. godini (4%). U prehrambenim proizvodima, Campylobacter je uglavnom nađen u sirovom mesu peradi te u živim životinjama (perad, svinje i goveda). Ona kod ljudi može izazvati probavne smetnje, povraćanje, proljev i groznicu.

Nadalje, u izvješću je vidljivo kako su se  slučajevi salmoneloze kod ljudi u 2009. godini smanjili  za 17%, te  bilježe pad već petu godinu zaredom. Izvješće također pokazuje kako je između 2008. i 2009. godine broj jata nesilica zaraženih salmonelom pao za 9%.

Glavnim razlozima za smanjenje broja oboljenja ljudi smatraju se ciljevi koje je postavila Europska komisija kako bi se smanjilo širenje Salmonella spp. u peradi, jajima i pilećem mesu .

Salmoneloza, kao druga najčešće prijavljena zoonoza kod ljudi, prijavljena je u 108.614 slučajeva u 2009. u odnosu na 131.468 u 2008. godini. Oboljeli od salmoneloze obično imaju groznicu, proljev i grčeve u trbuhu, a ranjive skupine kao što su mala djeca i starije osobe u nekim slučajevima mogu zahtijevati i hospitalizaciju.

Izvješće daje pregled i ostalih bolesti koje se prenose hranom. Infekcije listerijom u ljudi, s 1.645 potvrđenih slučajeva, pokazuju porast od 19% u 2009. u odnosu na 2008. godinu, Za listeriju je poznato da ima visok letalitet te da utječe uglavnom na ranjive skupine ljudi, kao što su starije osobe. U izvješću se procjenjuje da je u 2009. godini oko 270 ljudi u EU umrlo od listerioze, što predstavlja smrtnost od 17% među onima koji su pogođeni bolešću. Listerija se može se naći u pojedinim vrstama gotovih jela, dimljenoj ribi, mesnim proizvodima i sirevima.
Verotoksična Escherichia coli (VTEC) uzrokovala je 3.573 slučajeva bolesti u 2009. što predstavlja blagi porast u odnosu na 2008. godinu. VTEC je najčešće pronađena u govedima i njihovom mesu. Broj oboljenja ljudi uzrokovanih bakterijom Yersinia enterocolitica, bakterijom uglavnom pronađenom u svinja i njihovom mesu, pala je u 2009. godini na 7.595 slučajeva.


Sveukupno, u  EU je u 2009. godini zabilježeno 5.550 epidemija uzrokovanih hranom, koje su pogodile 48.964 ljudi te uzrokovale 46 smrtnih slučajeva. Najčešće prijavljeni uzročnici oboljenja bili su vrste Salmonella (31% svih epidemija), virusi (19%) i bakterijski toksini (10%), s tim da su jaja i proizvodi od jaja te svinjsko meso i proizvodi od svinjskog mesa bili najčešći uzrok epidemije.

Izvješće obuhvaća 14 zoonoza, uključujući i Q groznicu, brucelozu, tuberkulozu goveda, bjesnoću i dvije parazitske zoonoze, trihinelozu i ehinokokozu.
Cjelokupno izvješće nalazi se na web stranicama EFSA-e i ECDC-a.

 

O zoonozama

Zoonoze su skupina zaraznih bolesti koje  su zajedničke ljudima i nekim  životinjama, a mogu prelaziti sa životinja na ljude i obrnuto. Težina ovih bolesti u ljudi varira od blagih simptoma do onih opasnih po život. Kako bi se spriječila pojava zoonoza, važno je utvrditi koje su životinje odnosno prehrambeni proizvodi glavni izvori zaraze. U tu svrhu, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi, prikupljaju se i analiziraju podaci svih država članica EU. U 2009. godini 27 država članica i 4 ne-EU zemlje dostavile su podatke o pojavi zoonoza i uzročnika zoonoza Europskoj komisiji, EFSA i ECDC-u. Uz pomoć Centra za suradnju na području zoonoza (Zoonoses Collaboration Centre) iz Kopenhagena, EFSA i ECDC zajednički analiziraju sve podatke i rezultate koje objavljuju u izvješću. Kako bi se osigurala sigurnost hrane, potrošači također imaju svoju ulogu i zadaće. Preporuča se dobra higijenska praksa u pripremi jela te temeljito kuhanje hrane. Više informacija možete pronaći na sljedećem linku HAH-a: "Pet ključeva za sigurniju hranu". http://www.hah.hr/pdf/5kljuceva.pdf


Povratak Print Facebook Twitter

Pogledajte vezane članke iz kategorije EFSA novosti:

 • Novosti iz EFSA-e
  EFSA – dopuna savjeta potrošačima vezano uz konzumaciju klica i epidemiju koju je uzrokovala E. coli u Njemačkoj i Francuskoj
  (27.10.11)
 • EFSA objavila natječaj za članstvo u Znanstvenom vijeću i Odborima (11.05.11)
 • Vijesti iz EFSA-e
  EFSA objavila izvješće o monitoringu i procjeni izloženosti za akrilamid
  (22.04.11)
 • Vijesti iz EFSA-e
  EFSA je dovršila procjenu 442 zdravstvene tvrdnje
  (21.04.11)
 • Vijesti iz EFSA-e
  EFSA je izdala savjet o smanjenju kampilobaktera u pilića
  (11.04.11)
 • Izvješće EFSA-e i ECDC-a o zoonozama u EU za 2009. godinu (30.03.11)
 • Izvršna direktorica EFSA-e Catherine Geslain-Lanéelle:
  „Znanstvena neovisnost i integritet “
  (22.02.11)
 • Vijesti iz EFSA-e
  Novi rezultati EUROBAROMETAR istraživanja percepcije potrošača u Europskoj uniji o rizicima iz hrane
  (06.12.10)
 • Vijesti iz EFSA-e
  Završena prva faza opsežnog preispitivanja sigurnosti aroma
  (22.11.10)
 • Novosti iz EFSA-e
  15. znanstveni kolokvij: EFSA-in napredak u radu vezanom za rizike u nastajanju
  (15.11.10)
 •