back to top

EFSA

Drugo EFSA-ino izvješće o kemijskim tvarima u hrani naglašava ključnu ulogu podataka

05/01/2017

Ostaci pesticida u povrću? Tragovi veterinarskih lijekova u mesu? Kontaminanti u palminom ulju? Novo izvješće EFSA-e donosi temeljit pregled podataka koje su prikupile zemlje članice i EFSA-ini dionici, s ciljem monitoringa i procjene prisutnosti kemijskih tvari u hrani. Ova suradnja pomaže donositeljima odluka u zaštiti zdravlja potrošača na području Europe.

„Ovo izvješće predstavlja dio EFSA-inog rada, koji je od prije javno dostupan, ali ovoga puta u pristupačnijem i zanimljivijem izdanju. Izvješće naglašava ključnu ulogu prikupljanja podataka od strane samih zemalja članica EU i ostalih dionika te sadrži poveznice sa sadržajima na društvenim mrežama koje pokrivaju rad EFSA-e kao i na izvorna znanstvena mišljenja i izvješća iz kojih su podaci preuzeti,“ istaknula je Barbara Gallani, načelnica Odjela za komunikacije i vanjske odnose EFSA-e.

Opširnije

Izvješće Europske unije (EU) o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i epidemijama bolesti koje se prenose hranom za 2015. godinu

29/12/2016

Zajedničko izvješće Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC) prikazuje rezultate monitoringa zoonoza provedenog 2015. godine u 32 europske zemlje (28 zemalja članica EU i 4 zemlje koje nisu članice), te obuhvaća trendove izbijanja listerioza, salmoneloza, kampilobakterioza i ostalih bolesti koje se prenose hranom u EU.

Opširnije

EFSA: niska incidencija TSE u EU

07/12/2016

EFSA je objavila prvo zbirno izvješće monitoringa transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE) koje obuhvaća podatke o pojavnosti goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) u goveda i grebeža u ovaca i koza (dvije bolesti koje se ubrajaju u TSE) za 2015. godinu, prikupljene u svim državama članicama EU, Islandu, Norveškoj i Švicarskoj. Do sada je izvješća o TSE-u sastavljala Europska komisija.

Opširnije

Registriraj se kao EFSA-in dionik!

25/11/2016

Predstavljate li organizaciju potrošača aktivnu u području sigurnosti hrane? Ili udrugu proizvođača hrane? Možda predstavljate nevladine organizacije ili akademsku zajednicu sa specifičnim znanjima iz područja ​​hrane i hrane za životinje? EFSA poziva sva relevantna tijela, koja djeluju na razini EU i žele podržati EFSA-in rad, da se registriraju kao službeni EFSA-ini dionici.

Opširnije

EFSA: Ostaci pesticida u hrani – rizik za potrošače i dalje nizak

11/11/2016

Oko 97 % uzoraka hrane prikupljenih u Europskoj uniji nema ostataka pesticida ili ih sadrže u tragovima koji su u zakonski dozvoljenim granicama. Ovaj zaključak nalazi se u najnovijem godišnjem izvješću EFSA-e o ostacima pesticida u hrani, koji analizira rezultate gotovo 83.000 uzoraka hrane iz 28 zemalja članica – uključujući i Island i Norvešku, a po prvi puta i Hrvatsku.

Jose Tarazona, voditelj EFSA-inog Odjela za pesticide je istaknuo: “Visoke razine usklađenosti zabilježene su, kao i prethodnih godina, i za 2014. godinu, što znači da EU nastavlja zaštitu potrošača kontroliranjem prisutnosti ostataka pesticida u hrani. Naš godišnji izvještaj je veliki pothvat koji se temelji na podacima dobivenima od država članica. To ne bi bilo moguće bez predanosti i stručnosti naših europskih partnera te im zahvaljujemo na njihovom doprinosu.”

Opširnije

EFSA: Pojava salmoneloze u većem broju zemalja

28/10/2016

Sedam zemalja prijavilo je pojavu oboljenja ljudi uzrokovanu bakterijom Salmonella Enteridis (ukupno 112 potvrđenih i 148 vjerojatnih slučajeva) u vremenu između 1. svibnja i 12. listopada ove godine.

Slučajeve salmoneloze prijavile su Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska te Velika Britanija, dok je Hrvatska dodatno prijavila niz slučajeva vjerojatno povezanih s navedenim izbijanjem bolesti, uključujući jedan smrtni slučaj.

Metodom sekvenciranja cijeloga genoma, ispitivanjem hrane i okoliša te identifikacijom izvora zaraze ustanovljena je poveznica između centra za pakiranje jaja u Poljskoj i navedenih izbijanja bolesti. Dokazi sugeriraju kako su jaja i proizvodi od jaja najvjerojatniji izvor zaraze.

Nadležna tijela u Poljskoj i zemlje članice u koje su sumnjiva jaja uvezena, zaustavile su daljnju distribuciju.

Opširnije